Kontrollingeniører tunnel for Nordøyvegen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker tunnelkontrollingeniører for Nordøyvegen

Statens vegvesen Region midt søker etter to kontrollingeniører for tunnel. Du skal være en del av Nordøyvegprosjektet som er Møre og Romsdals største fylkesvegprosjekt med en kostnadsramme på om lag 3,8 milliarder kroner. Nordøyvegen vil gi fastlandsforbindelse til Nordøyane i Haram og Sandøy kommune.  Prosjektet består av en større (800 m) og to mellomstore bruer, 10 km veg og tre undersjøiske tunneler. Antatt byggestart er høsten 2017, og byggetiden er fem år.

Du kan lese mer om Nordøyvegen her: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv659nordoyvegen

 

Hva skal du jobbe med?

Du skal jobbe som kontrollingeniør for en eller flere av følgende tunneler:

 • undersjøisk tunnel frå Hestøya til Austnes, lengde 3,5 km.
 • undersjøisk tunnel frå Longva til Fjørtofta, lengde 5,7km.
 • undersjøisk tunnel, frå Fjørtofta til Harøya, lengde 3,7 km.
 • vegbygging og dagsoner i tilknytning til de undersjøiske tunnelene
 • miljøtunell og vegbygging på Fjørtofta

 

Jobben innebærer at du blant annet skal:

 • følge opp entreprenørens arbeid
 • gjennomføre kvalitets- og kostnadskontroll
 • medvirke i byggemøtene
 • utarbeide og følge opp kontrollplaner
 • behandle tekniske avklaringer og endringer
 • støtte byggeleder i oppfølgingen av HMS
 • være i kontakt naboer og andre berørte parter

 

Hvem er du?

Vi krever at du har minimum treårig ingeniørutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høgskole. Det er en fordel at du har bygg, anlegg, veg, ingeniørgeologi eller konstruksjonsteknikk som studieretning.  Det er en fordel med relevant erfaring fra tunneloppfølging, men nyutdannede ingeniører med riktig studieretning oppfordres også til å søke

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT

Vi vektlegger personlig egnethet for stillingen. Du jobber selvstendig, målrettet og strukturert. Du samarbeider godt med andre, og du bidrar til et bra arbeidsmiljø internt og eksternt mot entreprenørene. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Du må ha førerkort klasse B siden du skal kjøre bil til og fra prosjektet.

 

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk

 

Annet

Under planleggingsfasen av Nordøyvegen blir kontorsted Ålesund, men fra byggestart vil ditt kontorsted være på Nordøyvegens prosjektkontor på Fjørtofta eller Harøya.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. En anmodning om å være unntatt offentlighet må grundig begrunnes i søknaden med hjemmel i § 25 i offentlighetsloven. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte prosjektleder for Nordøyvegen, Marianne Nærø.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere stillinger