Kontrollingeniører for Fosenvegprosjektet - prosjektavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Målet for Fosenvegprosjektet er å bedre vegstandarden i regionen og korte ned reisetida til Trondheim. Prosjektet omfatter oppgradering og nybygging av ca. 280 km fylkesveg på Fosen i Trøndelag, og består av 18 delprosjekter som er prioritert i utbyggingsrekkefølge og godkjent av alle berørte kommuner. Stillingene er primært knyttet til delprosjekter i Nord-Fosen (Åfjord, Roan og Osen), men også andre oppgaver i Fosenvegprosjektet må påregnes. 

Fosenvegprosjektet er organisert som en egen prosjektorganisasjon i prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region midt. Ved prosjektet er det nå ledige stillinger som kontrollingeniør.

For nærmere informasjon om prosjektet, se www.vegvesen.no/fosenvegene

 

Arbeidsoppgaver

Bistå byggelederne med oppfølging av prosjektene med bl.a. befaringer, kontrollaktivitet, prøvetaking, registreringsoppgaver og deltagelse i byggemøter.

Arbeidssted er på Fosen på prosjekter i Åfjord, Roan og Osen.

 

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med treårig relevant bachelorutdanning eller lignende fra universitet eller høgskole. Det er en fordel med vegfaglig utdanning eller utdanning innen bygg- og anlegg. Omfattende og relevant erfaring, samt annen utdanning innen bygg og anlegg (f.eks. teknisk fagskole og/eller fagbrev) og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for manglende høyere utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi legger stor vekt på relevant erfaring som byggherre eller som entreprenør.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi er ute etter resultatorienterte personer som arbeider strukturert og kommuniserer godt. Vi ønsker personer som er gode på tverrfaglige samarbeid, og som trives både med å jobbe selvstendig og som del av et team. Det er viktig at du trives med og behersker dataverktøy i en jobbsammenheng. Arbeidsspråket på prosjektene er norsk og man må beherske språket godt både muntlig og skriftlig.

 

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

 

Annet

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte prosjektleder Hanne Louise Moe, tlf. 926 92 408 eller byggeleder Olaf Rovik, tlf. 911 12 605.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger