Kontrollingeniører brurehabilitering

Kontrollingeniører brurehabilitering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om kystbruer langs norskekysten

Kystbruer langs norskekysten er eksponert i et værhardt klima med påvirkninger fra sjø, vind, temperaturvariasjoner og trafikk. Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med forvaltning, drift og vedlikehold av utsatte stål- og betongkonstruksjoner. I dette arbeidet er det viktig å kartlegge omfang av skader, forutsi videre nedbrytning, beskrive reparasjonsmetoder, og gjennomføre vedlikehold og rehabiliteringer til fordel for samfunnsøkonomi, sikkerhet og alle trafikanter.

Vellykket utførelse av brurehabilitering fordrer godt samarbeid mellom en rekke fagmiljøer der betong-, bygg- og elektrofag er sentrale sammen med byggeledelse og kunnskaper om materialteknologi, overflatebehandling og korrosjonsvern.

Vi har ledig to stillinger som kontrollingeniør en fast og en midlertidig ut 2019.

Informasjon om stillingene

Den faste stillingen omfatter i hovedsak oppfølging og rapportering av entreprenørenes rehabiliteringsprosjekter og også deltagelse i tilstandsanalyser samt planlegging av vedlikeholdstiltak og utførelse. Sentrale arbeidsoppgaver er oppfølging og kontroll av entreprenørs arbeidsoperasjoner ute på anlegg samt HMS, kvalitetssikring og rapportering internt.

Vi søker vi deg som kan bidra i gjennomføringen av en rekke rehabiliteringsprosjekter for stål- og betongbruer de kommende årene.

Den midlertidige stillingen omfatter oppfølging av utførte rehabiliteringer i hovedsak anlegg for korrosjonsvern, katodisk beskyttelse (KB) av betongbruer. I tillegg omfatter stillingen utførelse av rehabiliteringsprosjekter og også deltagelse i tilstandsanalyser samt planlegging av vedlikeholdstiltak og utførelse.

Vi søker deg som kan bidra til oppfølging av KB-anlegg i Region nord. Anleggene skal kartlegges og beskrives og det skal utarbeides nye rutiner for oppfølging. Stillingen gjelder også beskrivelser for fornying av anleggene samt oppfølging av driftsparametere, kontakt med entreprenører med driftskontrakter, samordning av dokumentasjon og rapportering. Stillingen omfatter også deltagelse i nye rehabiliteringsprosjekter ved behov og for opplæringsformål, herunder deltagelse i planlegging, prosjektering, beskrivelser/konkurransegrunnlag.

Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker!

Hvem er vi

Stillingene er organisert under vegavdeling Midtre Hålogaland, tyngre bruvedlikehold. Vegavdelingen har vel 50 ansatte og kan tilby jobb i et godt arbeidsmiljø med spennende framtidsutsikter der vi lover utfordrende og krevede arbeidsoppgaver samt god faglig opplæring innen brurehabilitering. Arbeidssted er Harstad/Narvik/Sortland.

Kvalifikasjonskrav

Vi leter etter deg som har relevant utdanning fra universitet eller høgskole eller tilsvarende relevant erfaring fra arbeidslivet fra entreprenør- eller byggherresiden. Har du sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi fravike utdanningskravet.

Vi ønsker også: at du er utadvendt, løsnings- og handlingsorientert i måten du jobber på, og at du trives i tett samarbeid med andre. Vi forventer at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og at du bidrar positivt i et godt arbeidsmiljø.

Både kreativitet og evne til systematisk arbeid er viktige egenskaper i denne jobben. En kontrollingeniør må være ryddig og real. Evne til å samarbeide med dine kollegaer er helt avgjørende, og du bør trives ute på byggeplassen. God kontakt og godt samarbeid med entreprenører og konsulenter er like viktig som fagkunnskap og teknisk innsikt. Du representerer Statens vegvesen overfor samarbeidspartnerne våre.

Du må ha førerkort klasse B. For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Faglig opplæring i prosjektsamarbeid med interne og eksterne faglige kapasiteter
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Generell informasjon

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos prosjektleder Roy Antonsen tlf. 994 22 077, e-post roy.antonsen@vegvesen.no eller avdelingsdirektør Geir Jørgensen, tlf. 905 24 001, e- post geir.joergensen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

- På veg for et bedre samfunn -

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger