Kontrollingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen divisjon Utbygging har ansvaret for planlegging og bygging av store riksvegprosjekter. Divisjonen består av fire utbyggingsområder; Sør/Øst, Vest, Midt og Nord.

Utbyggingsdivisjonen har blant annet ansvar for prosjektering og bygging av følgende prosjekter i Miljøpakken for Trondheim:

 • Ny bru over Nidelva ved Sluppen med vegsystem ved Sluppen (Rv 706 Nydalsbrua)
 • Utbedring av Osloveien
 • Hovedvegnett for sykkel
 • E6 fra sør inn mot sentrum

I Utbyggingsområde Midt har vi to ledige stillinger som kontrollingeniører for å følge opp bygging av Rv 706 Nydalsbrua Trondheim. Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Kontorsted vil være på Tiller i Trondheim.

Vi søker etter to motiverte kollegaer i stillingene som kontrollingeniører. Du vil både jobbe selvstendig i en tverrfaglig sammensatt prosjektorganisasjon, men også samarbeide tett med kompetente kollegaer og faglig dyktig rådgivere som sikrer gode faglige løsninger.

Arbeidsoppgaver

Som kontrollingeniør innen bru og vegbygging skal du ha ansvar for utarbeidelse av kontrollplaner, oppfølging av entrepriser og kontrakter, og følge opp krav til dokumentasjon og informasjon.

Videre vil sentrale oppgaver være:

 • Utføre kontroll og oppfølging av kontraktsarbeider med fokus på funksjonskrav, teknisk kvalitet, SHA, mengder og målebrev
 • Deltakelse i utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Deltakelse i byggemøter
 • Medvirke i utarbeidelse av K-HMS planer
 • Rapportering/føre dagbok
 • Legge kontrollresultater i vårt kvalitetssystem

Kvalifikasjonskrav

Krav:

 • Utdanning fra universitet eller 3-årig høyskole innen relevant fagfelt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B

Det er en fordel med erfaring fra bygge– og anleggsbransjen, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. 

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Det legges vekt på at du:

 • Er engasjert og har gode samarbeidsevner
 • Jobber selvstendig, strukturert og målrettet
 • Er nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Har gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med prosjektleder Almar Aronsen, mobil 95042467 eller e-post almar.aronsen@vegvesen.no. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger