Kontrollingeniør

Stillingsbeskrivelse

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Delprosjekt Ski arbeider med en ny dagstrekning på 4,5 km og med omlegging av Østfoldbanen mellom utgangen av tunnelene og Ski stasjon samt etablering av en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon.
Videre skal Ski stasjon bygges om til et kollektivknutepunkt med seks spor til plattform, ny undergang, ny vegbru over jernbanen, nye tekniske bygg, ny kollektivterminal og økt parkeringskapasitet.

Delprosjektet EPC Ski nærmer seg nå oppstart av hoveddelen av de jernbanetekniske arbeidene. Vår kontrollingeniør for SRO (Styring, regulering og overvåking) og elkraft (Control Engineer SRO and Electrical system) slutter, og vi søker etter en etterfølger med bakgrunn fra og kompetanse om SRO, og generell jernbane-elektro. Kontrollingeniør rapporterer til disiplinleder elektro (Disipline lead Electrical systems) EPC Ski.

Arbeidssted er Ski.

Arbeidsoppgaver

  • Følge opp SRO-leveransen og driftsstyringsanlegg for bygg, samt de elektriske anleggene i samråd med disiplinleder for elektro.
  • Følge opp at entreprenørens prosjektering, bygging og ferdigstillelse gjennomføres iht. kontrakt.
  • Medansvarlig for å ivareta sikkerhet i delprosjektet.
  • Medansvarlig for at prosjektet når sine mål.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning, sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende innen relevant fagområde.
  • Ønskelig med erfaring fra både prosjektering og anleggsgjennomføring/utførelse innen SRO og jernbane-elektro.
  • Ønskelig med erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver og/eller entreprenør.
  • Ønskelig med erfaring fra kontraktsoppfølging, fortrinnsvis totalentreprise.
  • Ønskelig med kjennskap til Bane NORs tekniske regelverk.
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

  • Du har gode samarbeids
  • og kommunikasjonsegenskaper
  • Du tar initiativ, er fleksibel og besluttsom
  • Du evner å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, du tenker
   tverrfaglig og ser konsekvenser
  • Du jobber strukturert, proaktivt og systematisk for å oppnå konkrete
   mål og resultater
  • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er
   åpen, engasjert, nytenkende og respektfull.

Vi tilbyr

  • Ansettelse i en virksomhet som holder høyt faglig nivå og som utfører spennende og
   samfunnsnyttige oppgaver
  • Et godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger
  • Spennende oppgaver i samarbeid dyktige kolleger og sterke fagmiljøer
  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  • Årsbillett med NSBs tog
  • Konkurransedyktige betingelser, herunder gode forsikrings
  • og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Johan Seljås
Leder Elkraft, Teknikk og konsept
Telefonnummer: 91656315

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon