Kontrollingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av byggeledelsen som følger opp kontrakt med entreprenør.
 • Kontrollere utført arbeid av entreprenørene.
 • Rapportere og følge opp kvalitet og framdrift.
 • Delta i ulike møter og være ute på anlegget.
 • Delta aktivt i SHA/HMS-arbeidet.
 • Bistå i utarbeiding av kontrollplaner.

Kvalifikasjonskrav 

Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tre år. Hvis du har sterk og allsidig praksis og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Det er ønskelig at du har relevant veg-/anleggserfaring, men nyutdannede vil også bli vurdert til stillingen.

Det er også en fordel at du er dyktig med dataverktøy og har god kjennskap til å arbeide med modellbaserte planer

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på:

 • Resultatorientert og strukturert  
 • Trives både med å jobbe selvstendig og som del av et team.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, -kommuniserer godt.
 • Selvstendig og initiativrik.    
 • Gode samarbeidsevner og at du er aktivt med på å skape et trivelig arbeidsmiljø.

Vi kan tilby

 • Et sosialt, tverrfaglig og kreativt arbeidsmiljø.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesen sin lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Jan Børge Thorsen,
Prosjektleder
Telefonnummer: 918 77 804

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger