Kontrollingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen Region øst, avdeling Hedmark, er det ledig fast stilling til oppfølging og kontroll av utbyggingsprosjekter ved og langs riks- og fylkesvegnett.

 • Følge opp og kontrollere entreprenørens arbeider.
 • Oppfølging og avklaring av endringer og tillegg i byggefasen.
 • Samhandling i byggemøter
 • Ferdigbefaringer, overlevering av veganlegg til drift- og vedlikehold, og oppfølging av dokumentasjon.
 • Oppfølging i garantitiden og behandling av reklamasjoner, garantier etc.

Noe kveldsarbeid, samt reisevirksomhet, må påregnes. En kontrollingeniør må være ryddig og real. God kontakt og godt samarbeid med entreprenører og konsulenter er viktig kompetanse, sammen med fagkunnskap og teknisk innsikt. Du representerer Statens vegvesen overfor samarbeidspartnerne våre.

Kvalifikasjoner 

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år. Relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger, kan kompensere for formell utdanning. Stillingen krever førerkort for bil (klasse B).

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk.
 • Fleksibilitet.
 • Samarbeidsevne og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
 • Erfaring.
 • Engasjement, struktur og faglig utvikling.

Vi tilbyr

Du blir en del av et engasjert og solid fagmiljø, som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett. Du får bidra til fremtidens løsninger. Vi gir deg ansvar, og trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi har spennende arbeidshverdager, med god balanse mellom arbeid og fritid.

 • Introduksjonsprogram og fadderordning.
 • Fleksitid.
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for faglig påfyll.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Det trekkes lovfestet 2% til Statens pensjonskasse.

Opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i tilfelle bli varslet.

Kontaktpersoner

Jon Grunde Roland
seksjonssjef
Mobil: 901 69 667

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger