Kontrollingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kontrollingeniør søkes for drift og vedlikehold, Vegavdeling Vest Agder

Kontrollingeniør er byggeleders forlengede arm i teknisk oppfølging av entreprenører i ulike stadier av en utbyggingsfase. Arbeidsoppgavene vil være å påse at arbeidet som utføres gjøres i henhold til gjeldende kontraktsgrunnlag og som skal verifiseres og rapporteres til Byggeleder og interne dokumentasjonssystemer.

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole, min 3 år med relevant fagkrets innenfor bygg og anlegg. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring. Kontrollingeniør bør ha vegfaglig tekniker eller ingeniørkompetanse. Erfaring fra teknisk kontroll i vegprosjekter er en fordel, men stillingene kan også søkes av nyutdannede som rekrutteringsnivå for videre fagutvikling.
 • Vi søker utadvendte og initiativrike personer med gode samarbeidsevner. Med tanke på vegavdelingens utadrettede rolle, vil god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig være viktig. Selvstendighet, samarbeidsevne og initiativ er også viktige egenskaper det vil bli lagt vekt på.
 • Det er ønskelig med god IT forståelse.
 • Søkere må inneha førerkort for motorvogn klasse B

 

Vi ønsker oss en kollega som:

 • Samarbeider godt og liker å dele kunnskap med andre
 • Tar initiativ, jobber selvstendig og strukturert
 • Vil lære mer, og utvikle sin egen fagkompetanse
 • Du har stort engasjement, gode strukturer, og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag.

 

Vi kan tilby:

 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud
 • Gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse

 

Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten er vi en IA-bedrift og arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger