Kontrollingeniør Wergelandstunellen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar - Langset har nå behov for Kontrollingeniør Wergelandstunellen. Stillingen rapporterer til Byggeleder.

Stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver
 • Wergelandstunellen, samt spuntarbeider ved andre konstruksjoner
 • Kontrollere utførelsen av arbeidene med fokus på teknisk kvalitet, inkludert oppfølgingen av entreprenørens driftskontroll og gjennomføringen av byggherrens stikkprøvekontroll
 • Medvirke i den daglige kontakt med alle offentlige etater, naboer og 3. person, som blir berørt ved gjennomføringen av arbeider innen aktuelle avtaler/kontakter
 • Følge opp arbeidene og utføre eller få utført teknisk stikkprøvekontroll av arbeidene innenfor eget ansvarsområde. Kontrollen skal utføres i henhold til byggherrens kontrollplan
 • Vurdere behovet for ekstra (ev. mindre) omfang av stikkprøvekontroller
 • Varsle entreprenøren ved avvik fra kontrakt
 • Medvirke i den kontrakts-/avtalemessige og økonomiske kontroll av den utførenes arbeid, som for eksempel kontroll av målebrev
 • Følge opp krav som er satt til dokumentasjon og rapportering i kontraktsperioden
Ønskede kvalifikasjoner
 • Bachelor/master innen relevante fagområder. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn, og/eller kombinert med lang erfaring, vil bli vurdert
 • Erfaringer fra betong og spuntkonstruksjoner vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Leif Arne Hafstad
Telefonnummer: 976 17 350

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon