Kontrollingeniør vegbygging - Mosjøen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Prosjekt E6 Helgeland søker kontrollingeniører som vil være med på et stort og annerledes utbyggingsprosjekt. Vi søker etter deg som vil jobbe med utarbeidelse og gjennomføring av total- og utførelsesentrepriser som kontrollingeniør vegbygging.

E6 Helgeland er et stort vegprosjekt på Prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord. Prosjektet vil ta i bruk nye kontraktsformer som kombinerer prosjektering, utbygging og drift av vegnettet.

Ny E6 på Helgeland vil bli en framtidsrettet og trafikksikker stamveg. E6 Helgeland er delt i tre kontraktsområder:

 • Nord Trøndelag grense – Korgen (Helgeland Sør)
 • Kapskarmo - Brattåsen – Lien (i Grane kommune)
 • Korgen – Bolna (Helgeland Nord)

Kontorsted vil være i Mosjøen eller på prosjektets anleggskontorer. 

For mer informasjon om prosjektet, se http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6helgeland

Arbeidsoppgaver

Som kontrollingeniør vil sentrale arbeidsoppgaver være:

 • Utføre kontroll og oppfølging av kontraktsarbeider med fokus på teknisk kvalitet, SHA, mengdekontroll og måloppnåelse
 • Utarbeidelse av kontrollplaner
 • Gjennomgang og kontroll av entreprenørens gjennomføring av kontrakten
 • Deltakelse i utarbeidelse av konkurransegrunnlag 
 • Deltakelse i byggemøter
 • Medvirke i utarbeidelse av K-HMS planer 
 • Rapportering/føre dagbok
 • Legge kontrollresultater i vårt kvalitetssystem

Kvalifikasjonskrav og ønsket bakgrunn

Du har minimum 3 års utdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets. Vi ønsker at du har kompetanse innen bygging av veg, tunnel og betongkonstruksjoner. Erfaring fra dekkelegging vil bli tillagt vekt.

Vi ønsker også at du har relevant erfaring og gode resultater fra tilsvarende prosjekt fra entreprenør- eller byggherresiden. Gode kunnskaper i bruk av IKT- verktøy er nødvendig.  For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Fordi du må ferdes til og fra våre prosjekt med bil, er det nødvendig med førerkort klasse B.

Vi ønsker også at du er utadvendt, løsnings- og handlingsorientert i måten du jobber på, og at du trives i tett samarbeid med andre. Vi forventer at du har god skriftlig fremstillingsevne og at du bidrar positivt i et godt arbeidsmiljø. Både kreativitet og evne til systematisk arbeid er viktige egenskaper i denne jobben. Evne til å samarbeide med dine kollegaer er avgjørende, og du bør trives ute på byggeplassen.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

- På veg for et bedre samfunn -

Kontaktpersoner

Bård Nyland
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 952 42 741

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger