Kontrollingeniør vedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Drift og vedlikehold vest har ledig stilling som kontrollingeniør innenfor vedlikehold. Kontrollingeniøren vil bistå byggeledere for vedlikeholdsoppgaver på/langs veg.

Seksjon Vedlikehold vest 2 har i dag 12 medarbeidere fordelt på kontorstedene Stavanger og Haugesund. Vi har ansvar for vedlikehold av veg, bru, dekke, vegoppmerking, kai og tunnel for område Rogaland og Vestland f.o.m. Bjørnafjorden og sørover, og sør fra kryss Kløvet (Jøsendal).

Kontorsted for stillingen er Haugesund.

Arbeidsoppgaver

Som kontrollingeinør hos oss vil du blant annet jobbe med:

 • Kontroll av kontraktsarbeid
 • Utarbeide og følge opp kontrollplaner
 • Følge opp kvalitetssystem og HMS
 • Bistå i arbeid med utarbeidelse av kontrakter
 • Delta på byggemøter, referatskriving
 • Registrering av vegobjekter i datasystemer
 • Andre oppgaver innenfor fagområdet
Kvalifikasjonskrav

Det kreves relevant utdanning fra høyskole eller teknisk fagskole, minimum 2 år.

Det kreves førerkort klasse B, og ønskelig BE. 

Omfattende og relevant erfaring innafor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Det er ønskelig med:

 • kunnskap og erfaring med drift eller vedlikehold av veg
 • erfaring med byggeledelse eller kontrollering
 • erfaring innenfor anskaffelser og anbudsprosesser
 • god kjennskap til dataverktøy
 • god evne til å tilegne seg digital kompetanse

Det vil også bli lagt vekt på:

 • selvstendighet
 • gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • gode kommunikasjonsevner
 • nøyaktig, strukturert og resultatorientert
 • evne til strukturert og systematisk problemløsning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du legger ved relevante vitnemål og attester. Legg gjerne med CV dersom du ønsker det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Maylen Torsteinbø på epost; maylen.torsteinbo@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger