Kontrollingeniør - Vadsø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Om stillingen

Som kontrollingeniør i Statens vegvesen er du med på å sikre at drift og vedlikehold av våre veier holder høy kvalitet. Vi har nå ledig stilling som kontrollingeniør i Finnmark. Stillingen innebærer en aktiv arbeidshverdag knyttet til asfalt/dekke på sommerstid og oppfølging av vår driftskontrakt i område Karasjok vinterstid.

Kontorsted for stillingen er Vadsø, men det må påregnes noe reiseaktivitet.

Arbeidsoppgaver

 • Som kontrollingeniør får du en varierende arbeidshverdag hvor du blant annet skal jobbe med:
 • kontakt og oppfølging av entreprenører og andre leverandører
 • kvalitets- og kostnadskontroll
 • utarbeidelse av kontrollplaner
 • oppfølging av HMS
 • kontroll av dokumentasjon
 • God kontakt og godt samarbeid med entreprenører og konsulenter er like viktig som fagkunnskap og teknisk innsikt. Du representerer Statens vegvesen overfor samarbeidspartnerne våre.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Du bør ha relevant erfaring fra fagområdet.
 • Stillingen krever førerrett kl. B.
 • Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på

 • Tidligere erfaring fra lignende arbeid/bransjeerfaring
 • Relevante kunnskaper innen IT
 • Gode evner til å ta initiativ
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendighet
 • God skriftlig formuleringsevne
 • Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Bjørg-Anita Joki
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 95817086

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger