Kontrollingeniør tunnel

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å realisere ett av landets største og mest spennende samferdselsprosjekter?

Kontrollingeniør vann- og frostsikring tunnel

I Statens vegvesen Region Sør er det ledig en stilling som kontrollingeniør vann- og frostsikring tunnel knyttet til utbyggingsprosjektet E134 Damåsen – Saggrenda med planlagt åpning høst 2019.

Utbyggingsprosjektet omfatter bygging av ca. 13,2 km ny E134 med tilhørende lokalveger og sideanlegg, ferdigstillelse av fv. 72 nedføringsvei Darbu og utbedring av jernbaneundergang Teigen på fv. 286 i kommunene Øvre Eiker og Kongsberg. Ny E134 omfatter fire tunneler; Kongsbergtunnelen, Svartåstunnelen, Moanetunnelen og Vollåstunnelen, med en samlet lengde på ca. 4 km. Utbyggingen omfatter en rekke konstruksjoner og har utfordringer knyttet til nærføring mot jernbanen, eksisterende veg, by og boligområder samt vassdrag og kulturminner. Lokale støytiltak gjennomføres for ca. 120 boliger.  Statens vegvesen har stor fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM). De utlyste stillingene krever et aktivt engasjement for SHA og YM, og god evne til å vurdere risiko i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.

Mer informasjon om prosjektet finner du på www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen

 

Arbeidsoppgaver

Din viktigste arbeidsoppgave vil være å kontrollere entreprenørenes utførelse av vann- og frostsikring i tunnelene med fokus på teknisk kvalitet, SHA og YM samt bistå byggeleder i øvrig kontraktsoppfølging. Du vil også medvirke i den daglige kontakt med alle offentlige etater, naboer og 3. person som blir berørt av utbyggingsprosjektet. Kontrollingeniør rapporterer til byggeleder.

 

Kvalifikasjon og ønsket bakgrunn

Utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du bør ha relevant erfaring eller erfaring fra tunnelarbeid.

Det vil til disse stillingene være nødvendig med førerkort i klasse B. Du bør videre ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Du bør og ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i nye situasjoner samt være selvstendig og ryddig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

 

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Arbeidssted er for tiden Skrubbmoen 6, Skollenborg (Kongsberg.) Etter at prosjektet er avsluttet, vil arbeidssted vurderes på nytt ut fra behov i Region sør.

For mer informasjon om stillingen- ta kontakt med Prosjektleder Tom Hedalen på telefon 909 59 433.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger