Kontrollingeniør til Utbyggingsprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til våre utbyggingsprosjekter søker vi nå etter flere skarpe hoder til alle prosjektroller, kommunikasjon og BIM.

Vi har et sterkt byggherremiljø med mange dyktige mennesker og stort mangfold. Organisasjonen er lettbeint med fokus på kompetansebygging og utvikling for å gjennomføre prosjektene og løse samfunnsoppgaven på best mulig måte.

Les mer om våre prosjekter her

Ansvar og hovedoppgaver:

Som kontrollingeniør vil du ivareta byggherreoppfølging, teknisk kvalitetskontroll og dokumentasjon av entreprenørenes arbeider. Det er viktig at du evner å sette deg godt inn i og følge opp kontrakt og arbeidsgrunnlag (beskrivelse, tegninger og modeller). Du skal også kunne medvirke til utarbeidelse av tilbudsdokumenter og den økonomiske oppfølging av kontraktene. Kontrollingeniør vil kunne fungere som stedfortreder for byggeleder etter avtale.

Du vil samarbeide tett med både prosjektleder og byggeleder, og være en viktig bidragsyter til at hele prosjektet når sine mål. Vi er opptatt av læring på tvers i organisasjonen og vil at du skal bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og til å styrke Sporveien sin evne til god prosjektgjennomføring.

Kvalifikasjoner:

  • Ingeniør, sivilingeniør eller teknisk fagskole med relevant fagkrets (bygg og anlegg, jernbanefag, lavspent elkraft/sterkstrøm, signal, kybernetikk)
  • Erfaring fra samferdselsprosjekter, konstruksjon, bygg og anlegg, grunnarbeider, bygg og anlegg, tunnel
  • Kunnskap om bygging og drift av spor/jernbaneanlegg med tilhørende standarder og regelverk er en fordel
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er interessert i faget ditt, og er strukturert og nøyaktig. Du beholder ro og oversikt ved stor aktivitet. Du tar initiativ, er ansvarsbevisst og har fokus på kvalitet.

Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper er en fordel i rollen. Du må ha evne til å jobbe både selvstendig og i team.  

Hvorfor Sporveien:

  • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
  • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
  • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
  • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
  • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus for deg og din familie (barn under 16 år)

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende, og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kontaktpersoner

Helén Håland
Rekrutteringskonsulent
Hild Andreassen Kollien
Leder prosjekt og byggeledelse

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Akershus. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet i 2018 275 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.