Kontrollingeniør Investering - Bodø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen forvalter store ressurser og har mange spennende og samfunnsviktige oppgaver foran oss. Vi søker nå dyktig kontrollingeniør som skal ha ansvar for oppfølging og kontroll av entreprisekontrakter.

Investeringsseksjonen, vegavdeling Nordland har 15 medarbeidere, og har ansvaret for flere spennende vegprosjekter på riks- og fylkesveger som skal gjennomføres i Salten og på Helgeland i tiden fremover.

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være kontroll og oppfølging av kontrakt mot entreprenør. Du vil kontrollere HMS, teknisk kvalitet, foreta stikkprøvekontroll og kontrollere at dokumentasjonen er på plass. Du vil også medvirke i oppfølging av kontrakt ved utarbeidelse av tilbudsdokumenter, delta i byggemøter og ha kontakt mot offentlige etater, naboer og andre berørte parter.

Kontorsted for stillingen er Bodø.

 

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum 3 år, gjerne innen bygg/anlegg. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Stillingen krever førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

 

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Christian H. Forsmo, tlf: 959 37 915, eller e- post christian.forsmo@vegvesen.no.

 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

 

Søknadsfrist: 21. desember 2017

 

- På veg for et bedre samfunn –

Kontaktpersoner

Christian H. Forsmo
seksjonsleder
Telefonnummer: 959 37 915

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger