Kontrollingeniør innen kontaktledning

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Delprosjekt Tunnel TBM omfatter prosjektering og bygging av 18,5 km av Follobanens tunnel. Tunnelen bygges med to separate løp og denne delen av tunnelen drives hovedsakelig ved hjelp av fire tunnelboremaskiner (TBM). Disse opererer fra ett felles angrepspunkt lokalisert på Åsland. Tunnelen kles innvendig med betongelementer. Arbeidene omfatter også prosjektering og bygging/ montering av det jernbanetekniske anlegget. Det er inngått en totalkontrakt med en entreprenør for gjennomføring av både underbygningsarbeider og jernbanetekniske arbeider på strekningen. Kontraktspråket er engelsk.

Delprosjektet TBM nærmer seg nå oppstart av hoveddelen av de jernbanetekniske arbeidene og ønsker derfor en medarbeider med bakgrunn fra og kompetanse om kontaktledningsfaget. Kontrollingeniør kontaktledning rapporterer til Manager Railway Systems Tunnel TBM. Arbeidssted er Åsland.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og kontroll av bygging og ferdigstillelse med basis i med utført prosjektering for å sikre at leveransen er iht. krav i regelverk og kontrakt
 • Formidling av krav/forutsetninger i eget fagområde for å sikre gode løsninger mot øvrige fagområder
 • Bistå med kontraktsoppfølging innen eget fagområde
 • Medansvarlig for at prosjektet når sine mål

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Relevant erfaring innen faget kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra entreprenør-, rådgiver eller byggherrevirksomhet
 • God kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk og forskrifter innen fagområdet vurderes som en fordel
 • Ønskelig med minimum 5 års erfaring innen faget
 • God erfaring med prosjektering og/eller bygging av kontaktledning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Tilsvarende kompetanse på engelsk er en fordel
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsegenskaper og er ikke redd for å snakke med folk. Du tar initiativ, er fleksibel og besluttsom. Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, tenker tverrfaglig og ser konsekvenser. Du evner å jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i Norges største samferdselsprosjekt.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Personalbillett med Vys tog.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Kontaktpersoner

Johan Seljås
Fagleder Elkraft Utbyggingsdivisjonen
Telefonnummer: Tlf. 916 56 315
Tore Myhrvold
Telefonnummer: Tlf. 414 31 209

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon