Kontrollingeniør innen drift og vedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Kontrollingeniører i Statens vegvesen er med på å sikre at drift og vedlikehold på vegnettet vårt holder høy kvalitet. I Prosjekt Drift i Vegavdeling Oslo er det ledig en fast stilling som kontrollingeniør. Arbeidsområdet for stillingen er oppfølging av driftskontrakt.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp og kontrollere entreprenørenes arbeider
 • Medvirke i byggemøter
 • Planlegging og oppfølging av øvrige relevante drift- og vedlikeholdsoppgaver
 • Delta i samarbeidsgrupper
 • Oppfølging av gravearbeider utført av andre

Dette ser vi etter

 • Kvalifikasjonskrav
  • Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år.  Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.
  • Du har erfaring fra fagområdet. Aktuelle bakgrunner kan være innen vegfag, drift, anlegg eller VA.
  • Stillingen krever førerkort for bil (klasse B). Noe reisevirksomhet, samt kvelds- og nattarbeid må påregnes.
 • Dette vil vi også legge vekt på
  • Vi søker etter omgjengelige og målrettede personer med praktisk sans. Både kreativitet og evne til systematisk arbeid er viktige egenskaper i denne jobben. En kontrollingeniør må være ryddig og real.
  • God kontakt og godt samarbeid med entreprenører og konsulenter er også meget viktig kompetanse, sammen med fagkunnskap og teknisk innsikt. Du representerer Statens vegvesen overfor samarbeidspartnerne våre.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Generell informasjon: 

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Det trekkes lovfestet 2% til Statens pensjonskasse.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss - uansett alder, funksjonsevne, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene så langt det lar seg gjøre.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Prosjektleder Eirin Torgersen på telefon 957 67 144

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger