Kontrollingeniør? Hitra, Frøya

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Vegavdeling Trøndelag Seksjon for Drift og vedlikehold har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i fylket. Seksjonen har 36 medarbeidere med kontorsted i Statens Hus i Trondheim, Heimdal, Støren, Hitra, Åfjord, Stjørdal, Steinkjer og Namsos. Det er nå ledig stilling som kontrollingeniør for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet på Hitra/Frøya-kontrakten.

Hva skal du jobbe med?

Kontorsted vil bli på Hitra. Andre oppmøtesteder kan bli vurdert i særskilte tilfeller.  Arbeidsoppgavene til en kontrollingeniør i Statens vegvesen er:

  • Rapportere til byggeleder på kontrakten, og bistå byggeleder i blant annet oppfølgingen av kontrakten med entreprenøren.
  • Gjennomføre stikkprøvekontroller på utført arbeid av driftsentreprenørene på kontrakten. Kontrollene må påregnes utført til alle døgnets tider i all slags vær, avhengig av oppståtte værsituasjoner. Det må påregnes å rykke ut hjemmefra for å utføre kontroller.
  • Utarbeide gode kontrollplaner, samt dokumentere og rapportere kontrollresultater.
  • Redegjøre for gjennomførte kontroller i byggemøter.
  • Innmelding og behandling av data i NVDB.
  • Være byggeleders faste stedfortreder.
  • Følge opp og understøtte HMS-arbeidet innenfor kontraktsområdet
  • Kontrollingeniørene skal inngå i vinter- og sommer beredskapsvakt på seksjonen.

Hvem er du?

Det er ønskelig med treårig relevant bachelorutdanning eller lignende fra universitet eller høgskole. Det er en fordel med vegfaglig utdanning eller utdanning innen bygg- og anlegg. Omfattende og relevant erfaring, samt annen utdanning innen bygg og anlegg (f.eks. teknisk fagskole og/eller fagbrev) og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for manglende høyere utdanning.

 Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)  

Du må ha førerkort klasse B.          

Du må ha erfaring med bruk av dataverktøy og interesse for å lære deg etatens fagsystemer.

Interesse for drift og vedlikehold av veg vil bli vektlagt.

Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe ute i kontraktsområdet og som trives med selvstendige og praktiske oppgaver. Som kontrollingeniør vil man jobbe både i team og alene. Dette krever at du er strukturert og at du liker å planlegge din egen arbeidshverdag. Det er viktig at du trives både i eget selskap og i samarbeid med kolleger og at du kommuniserer tydelig både muntlig og skriftlig. Vi legger vekt på å ha et godt og utviklende arbeidsmiljø og ønsker at du bidrar aktivt til en positiv arbeidshverdag.

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt gode muligheter for etter- og videreutdanning.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten er vi en IA-bedrift og arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Kontaktpersoner

Arne Iversen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 95 49 80 41

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger