Kontrollingeniør gravetillatelse og arbeidsvarsling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger en engasjert og dyktig kontrollingeniør som skal være med å sørge for oppfølging og kontroll av arbeid langs veg i Oppland. Du blir en del av fagteam med medarbeidere både på Lillehammer og Gjøvik.

Arbeidsoppgaver vil være operativ oppfølging av arbeidsvarsling og gravetillatelser, rettet mot blant annet 3. parts entreprenører og aktører i Statens vegvesen sin regi. Jobben innebærer en del reising for å kontrollere og følge opp aktivitet i hele fylket.

Stillingen er en delt stilling mellom seksjon Drift/vedlikehold og seksjon Plan og trafikk, begge i Vegavdeling Oppland. Personalansvaret vil ligge hos seksjon Plan og trafikk.

Kontorsted er fortrinnsvis Lillehammer, alternativt Gjøvik.

 

Hovedoppgaver

  • Gjennomføre kontroll av gravetillatelser og arbeidsvarsling
  • Utstrakt kontakt og oppfølging av 3.partsentreprenørens arbeid
  • Være i kontakt med grunneiere, naboer og andre berørte parter
  • Utarbeide og følge opp kontrollplaner
  • Behandle tekniske avklaringer og endringer
  • Tverrfaglig samarbeid mellom faggruppene i vegavdelingen
  • Rapportere til teamleder arbeidsvarsling

 

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker at du har minimum 2-årig teknisk fagskole med relevant fagkrets innenfor vegplanlegging/vegprosjektering, anleggsdrift og vegbygging. Nyutdannede med riktig studieretning oppfordres til å søke.

Vi vektlegger personlig egnethet for stillingen. Du jobber selvstendig, målrettet og strukturert. Du samarbeider godt med andre, og du bidrar til et bra arbeidsmiljø internt og eksternt mot entreprenørene. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Søkere må inneha førerkort for motorvogn klasse B.

Dette vil vi også legge vekt på

Trafikkfaglig kompetanse og god kjennskap/erfaring med vegforvaltning er en fordel, samt erfaring fra drift og vedlikehold eller annen anleggsrelatert virksomhet. Du bør ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner. Er du god til å samarbeide, får du virkelig utnyttet mulighetene i Statens vegvesen. Du bør være innstilt på å dele og ta imot kunnskap og erfaring.

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

 

Stillingen lønnes ihht Lokal lønnspolitikk. Det gjøres lovfestet trekk med 2 % til Statens pensjonskasse.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger