Kontrollingeniør fundamentering

Bachelor eller tilsvarende (relevant erfaring kan kompensere)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar – Langset har to store tverrfaglige utførelsesentrepriser. For den nordre entreprisen har prosjektet behov for byggeleder/-Tverrfaglig koordinator for jernbanefagene.

Arbeidsoppgaver

 • Kontrollere utførelsen av arbeidene med fokus på teknisk kvalitet, inkludert oppfølgingen av entreprenørens driftskontroll og gjennomføringen av byggherrens stikkprøvekontroll.
 • Utarbeide kontrollørmelding (K-melding) ved avvik fra kontrakt.
 • Utarbeidelse av kontrollplan for fagområdet fundamentering av brukonstruksjoner.
 • Følge opp arbeidene og utføre eller få utført teknisk stikkprøvekontroll av arbeidene innenfor eget ansvarsområde. Kontrollen skal utføres i henhold til byggherrens kontrollplan.
 • Vurdere behovet for ekstra (ev. mindre) omfang av stikkprøvekontroller.
 • Medvirke i den kontrakts-/avtalemessige og økonomiske kontroll av den utførenes arbeid, som for eksempel kontroll av målebrev og attestasjon av fakturaer.
 • Følge opp krav som er satt til dokumentasjon og rapportering i kontraktsperioden.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som Bachelor eller tilsvarende. Teknisk fagskole kombinert med flere års erfaring som kontrollingeniør eller formann/driftsleder for større brukonstruksjoner kan kompensere for kravet om Bachelorgrad.
 • Krav til erfaring med bruk av NS 8406 eller NS 8405.
 • Minimum flere års erfaring som kontrollingeniør eller formann/driftsleder/anleggsleder for fundamentering av stålrørspeler i Norge. Fortrinnsvis erfaringer men konstruksjoner i vann.
 • Krav til erfaring som kontrollingeniør for større brukonstruksjoner.
 • Krav til flere års erfaring med bruk av statens vegvesens prosesskoder.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk.
 • Krav til minimum B2 i norsk.
 • Beherske dataverktøy som er nødvendig for stillingen.
 • Krav til førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er faglig sterk og drivende og ønsker å bidra til videre utvikling av Bane NOR
 • Du er god på samspill og bygger tillit
 • Du kommuniserer tydelig, både muntlig og skriftlig, arbeider systematisk og løsningsorientert og er en selvstendig pådriver i prosjektene
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Terje Strøm
Rekrutteringsrådgiver
E-postadresse: strom@linkint.no
Telefonnummer: 91144511
Yvonne Berg
Rekrutteringsrådgiver
E-postadresse: berg@linkint.no
Telefonnummer: 41417017

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon