Kontrollingeniør fundamentering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar - Langset har nå behov for Kontrollingeniør fundamentering. Stillingen rapporterer til Byggeleder.

Stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for oppfølging av entreprenørs prosjektering av geotekniske tiltak, slik som forankringslengder på stag, stabilitet i anleggsfase osv., og følge opp tredjepartskontroll av disse beregningene
 • Kontroll og oppfølging av Jetpel-konstruksjoner for spor ved Wergelands tunnelen
 • Kontroll og oppfølging av skjæringer og massedeponier
 • Kontroll og oppfølging av seksjonsvis utgravinger
 • Kontroll og oppfølging av stabilitet i byggefase
 • Fundamentering med Peler. Kontrollere utførelsen av arbeidene med fokus på teknisk kvalitet, inkludert oppfølgingen av entreprenørens kontroll/dokumentasjon og gjennomføringen av byggherrens stikkprøvekontroll
 • Følge opp krav som er satt til dokumentasjon og rapportering i kontraktsperioden
Ønskede kvalifikasjoner
 • Bachelorgrad/master innen geoteknikk, anleggsteknikk eller tilsvarende. Manglende utdannelse kan veies opp gjennom lengre anleggserfaring innen geotekniske tiltak og geotekniske konstruksjoner og/eller kurs
 • Erfaring fra større samferdselsprosjekter med masseforflytning og støttekonstruksjoner
 • Ha god kjennskap til Prosesskoden, primært innen prosess 2, 5, 81, og 83
 • Kjennskap til Eurokode 0 og 7, og kunnskap om utførelsesstandarder for spuntvegger og forankringer
 • Erfaring innen anleggsgeoteknikk og stabilitetsvurderinger for skråninger, bæreevne og spunt
 • Anleggserfaring med spuntvegger, rørvegger, ut- og innvendig avstivninger, peling, jetpeler, helst ved bane/vei i drift
 • Anleggserfaring innen større masseforflytning og komprimering
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Leif Arne Hafstad
Telefonnummer: 976 17 350

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon