Kontrollingeniør elektro

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Drift og vedlikehold midt består av 80 medarbeidere fordelt på stab og tre seksjoner, og dekker hele det geografiske området Møre og Romsdal og Trøndelag.  Stillingene er plassert på driftsseksjonen, og våre 29 medarbeidere er stasjonert på kontorstedene Ørsta, Ålesund, Molde, Trondheim og Steinkjer.

Seksjonen er prosjektorganisert, og vi tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø. Kontorsted for denne stillingen er i Steinkjer.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor drift og vedlikehold og ser etter deg som er interessert i å jobbe innenfor samferdsel i stilling som kontrollingeniør med elektro som ansvarsområde.

Som kontrollingeniør får du ansvaret for å følge opp elektrokontrakt i Trøndelag. Du vil arbeide tett sammen med prosjektleder og byggeledere, og vil være jevnlig i kontakt med entreprenør, offentlige etater, grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene. Din hovedoppgave sammen med byggelederen er gjennomføring og oppfølging av kontrakten.

Som Kontrollingeniør Elektro skal du blant annet:

 • Kontrollere og følge opp entreprenørens kontraktsarbeid
 • Oppfølgning og ivaretagelse av anlegg som eiers representant
 • Utføre stikkprøver på elektroinstallasjoner innenfor kontraktsområde
 • Delta på byggemøter og mindre prosjekter innenfor fagområdet
 • Samarbeide med entreprenør, naboer og offentlige etater innenfor fagfeltet
 • Oppfølging av HMS/SHA ute på arbeidsstedene

Kvalifikasjonskrav

Du må ha treårig relevant utdanning fra høgskole. For kandidater med sterk og allsidig praksis, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

I tillegg kreves fagbrev som elektriker (elektromontør gr. L eller godkjent elektriker med spesialisering innen modulen tekniske elektriske anlegg).  Du bør ha kjennskap til og erfaring fra nettverk og kommunikasjonssystemer. Det er en fordel om du har erfaring innen elektro og automasjon når det gjelder trafikk, tunnel eller signal.

Søkere må ha førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi vil også legge vekt på:

 • Du har erfaring med drift og vedlikehold av elektriske anlegg
 • Du behersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering
 • Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • Du må ha evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • Du må ha nødvendige IT-ferdigheter.
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Du har gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Svein Ludvik Holme 951 60 738 eller prosjektleder Frank Paulsen 904 76 789.

Kontaktpersoner

Frank Paulsen
Prosjektleder
Svein Ludvik Holme
Seksjonsleder
Mobil: 951 60 738

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger