Kontrollingeniør elektro Tunneloppgradering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjekt Tromsø sitt Tunneloppgraderingsprosjekt i nord har 16 spennende tunneler som skal oppgraderes de nærmeste årene. Først i rekken er E10 Nappstraumtunnelen som skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften. Til disse krevende og omfattende tunnelprosjektene har vi en ledig stilling som kontrollingeniør med elektrokompetanse som skal være med i et team for oppfølgingen av våre prosjekt.

Stillingen byr på tverrfaglig samarbeid i et solid fagmiljø, hvor spennvidden i oppgaver er stor og vil variere alt etter kompetanse.

Stillingen er organisert i Prosjekt Tromsø, Tunneloppgradering, i Divisjon utbygging.

Prosjektet har 23 ansatte spredt på ulike kontorsted i Nord-Norge. Kontorsted for stillingen vil være Tromsø eller Lofoten (Leknes, Svolvær eller Nappstraumen, sistnevnte når anleggskontor blir etablert sommer 2022).

Det må påregnes en stor grad av reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal være med på ivaretakelse av kontraktsoppfølging med spesielt fokus på elektro, samt fremdrift og kvalitet på oppgradering av tunneler i Nord-Norge. Øvrige arbeidsoppgaver vil være:

 • Bistå i utarbeidelse av tilbudsdokumenter på entreprisekontrakter
 • Bistå i utarbeidelse av byggherrens kontrollplaner, utføre stikkprøvekontroller og følge opp kvalitet i Kvalink
 • Kontroll av dokumentasjon som kreves fra entreprenør
 • Delta på byggemøter, tekniske møter og entreprenørens vernerunder mm
 • Bidra i koordinering med andre fag og andre pågående entrepriser

Arbeidsoppgavene utføres i nært samarbeid med delprosjektleder, byggeleder og prosjektets øvrige medarbeidere i prosjekt teamet.

Kvalifikasjonskrav: 

 • Du må ha minimum 3-årig relevant utdanning fra universitet eller høgskole. For kandidater med sterk og allsidig praksis, eventuell etterutdanning, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.
 • I tillegg kreves fagbrev som elektriker (elektromontør gr. L eller godkjent elektriker med spesialisering innen modulen tekniske elektriske anlegg). 
 • Det er krav til førerkort klasse B.

Erfaring med bruk av BIM og digitale arbeidsverktøy vil bli vektlagt.

Det er ønskelig med relevant erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke da vi er opptatt av fornying og å ha et fremtidsrettet fokus.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil legge vekt på at du:

 • har god IT -forståelse og gode IT- ferdigheter og behersker elektronisk verktøy for blant annet oppfølging og rapportering
 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • har evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • har gode samarbeidsevner og vil bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ønsker du å vite mer om den ledige stillingen, ta kontakt med prosjektleder Jøran Heimdal, tlf: 976 43825.

Kontaktpersoner

Jøran Heimdal
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 976 43 825

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger