Kontrollingeniør Elektro E18 Vestkorridoren

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta er om lag 4,4 km lang. Den nye veien vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. I tillegg inngår ny sykkelvei, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 (Bærumsdiagonalen) og ny forbindelse fra Strand til Fornebu (Vestre lenke). Bærumsdiagonalen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt fremkommelighet for kollektivtrafikken. Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalvei.

Vi søker kontrollingeniør elektro for kontrakter mellom 250-3000 mill. kr. Du vil være med på utarbeidelse av byggeplan, konkurransegrunnlag og kontrollplaner i samarbeid med byggeleder, og å følge opp entreprenører.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Ansvar for utarbeidelse av kontrollplaner i samarbeid med byggeleder.
 • Følge opp entreprenørens leveranser av dokumentasjon.
 • Bistå i oppfølging av entreprenør i gjennomføringsfasen med hensyn på SHA, YM, fremdrift og kvalitet.
 • Svare på tekniske avklaringer.

Stillingen rapporterer til byggeleder.

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha relevant fagbrev innen (automasjon/elektro ) Det kreves også minimum bestått fagskole innen elektro/automasjonsfag.  Vedkommende bør i tillegg ha minst tre års relevant praksis.
 • For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring med byggeledelse fra store anlegg. Erfaring fra anleggsgjennomføring i tettbygd strøk nær høytrafikkert vei er en fordel og vil vektlegges.

Vi vil også legge vekt på:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evner til samarbeid og relasjonsbygging
 • At du er selvstendig, strukturert og effektiv
 • At du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • God gjennomføringsevne

Du må ha førerkort klasse B.

Arbeidsspråket er norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med delprosjektleder Åge Brudeseth (tlf 900 65 279, aage.brudeseth@vegvesen.no) eller Jan Børge Thorsen (tlf 918 77 804, jan.borge.thorsen@vegvesen.no).

Kontaktpersoner

Åge Brudeseth
Delprosjektleder
Jan Børge Thorsen
Prosjektleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger