Kontrollingeniør elektro - driftskontrakt Bergen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er plassert i avdeling Drift og Vedlikehold vest,  og har kontorplass Bergen.

Som kontrollingeniør får du ansvaret for å følge opp elektrokontrakt i dagens kontrakt, og den fremtidige Bergen kontrakten.

Du vil arbeide tett sammen med prosjektleder og byggeleder, og vil være jevnlig i kontakt med entreprenør, offentlige etater, grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene.

Din hovedoppgave sammen med byggeleder er gjennomføring og oppfølging av kontrakten, samt øvrige oppgaver som tilfaller driftsområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for god drift og vedlikehold av elektriske installasjoner i tunneler og veganlegg
 • Ta del i planlegging og anbudsutarbeiding ved oppgradering og nye installasjoner
 • Gi faglig oppfølging og ta del i planlegging og anbudsutarbeiding ved oppgradering og nye installasjoner
 • Oppfølging av HMS/SHA ute på arbeidsstedene
 • Planlegge og delta i testing av anlegg
 • Bidra i overlevering av nye anlegg til drift
 • Følge opp Statens vegvesens FDV-system Plania, at rutineoppgaver og korrektive ordre blir utført innen tidsfrist
 • Samarbeide med entreprenør, naboer og offentlige etater innenfor fagfeltet

Kvalifikasjonskrav

Du må ha treårig relevant utdanning fra høgskole. For kandidater med sterk og allsidig praksis, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

I tillegg kreves fagbrev som elektriker. 

Du bør ha erfaring fra elektro på samferdsel-anlegg. Og det er en fordel om du har erfaring fra aktuelle støttesystemer (Plania, SCADA/vegvokter, og NVDB).

Kjennskap og interesse for kommunikasjonssystemer og nettverk er også ønskelig.

Du må ha førerkort klasse B, da det må påregnes noe reising i arbeidet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil også legge vekt på at du:

 • har erfaring med drift og vedlikehold av elektriske anlegg, fortrinnsvis samferdselsanlegg
 • har kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innen fagområdet
 • behersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering
 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • har evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • har nødvendige IT-ferdigheter.
 • har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • har gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Ole Endal Svåsand, ole.endal.svasand@vegvesen.no, telefon +47 477 01 924.

Kontaktpersoner

Ole Endal Svåsand
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger