Kontrollingeniør E8 Sørbotn-Laukslett

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjekt Tromsø har flere spennende prosjekter som skal gjennomføres de nærmeste årene. Et av disse prosjektene er E8 Sørbotn-Laukslett som er ny innfartsveg til Tromsø på 9,7 km. Den nye vegen får flere skredsikringstiltak, vi skal bygge Ramfjordbrua som er 870 meter, samt en rekke mindre konstruksjoner. Til dette omfattende og spennende prosjektet søker vi to dyktige kontrollingeniør med kompetanse spesielt på betong og vegbygging som skal være med i et team for oppfølgingen av dette prosjektet.

Stillingene byr på tverrfaglig samarbeid i et solid fagmiljø, hvor spennvidden i oppgaver er stor og vil variere alt etter kompetanse.

Stillingene er organisert i Prosjekt Tromsø - Prosjekt E8 Sørbotn - Laukslett i Divisjon utbygging.

Prosjektet har 23 ansatte spredt på ulike kontorsted i Nord- Norge. Kontorsted for stillingene vil være Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingene skal være med på ivaretakelse av kontraktsoppfølging, fremdrift og kvalitet på bygging av E8 Sørbotn – Laukslett. Øvrige arbeidsoppgaver vil være:

 • Bistå i utarbeidelse av tilbudsdokumenter på entreprisekontrakter
 • Bistå i utarbeidelse av byggherrens kontrollplaner, utføre stikkprøvekontroller og følge opp kvalitet i Kvalink
 • Kontroll av dokumentasjon som kreves fra entreprenør
 • Delta på byggemøter, tekniske møter og entreprenørens vernerunder mm
 • Bidra i koordinering med andre fag og andre pågående entrepriser.

Arbeidsoppgavene utføres i nært samarbeid med delprosjektleder, byggeleder og prosjektets øvrige medarbeidere i prosjekt teamet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3-årig utdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets. Utdanning innen anleggsdrift og vegbygging vil bli vektlagt
 • Førerkort klasse B

Om du har omfattende og relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan det kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Kompetanse innen betong og vegbygging er ønskelig. Erfaring med bruk av BIM og digitale arbeidsverktøy vil også bli vektlagt.

Det er ønskelig med relevant erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke. 

Vi vil legge vekt på at du:

 • har god IT -forståelse og gode IT- ferdigheter og behersker elektronisk verktøy for blant annet oppfølging og rapportering
 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • har evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • har gode samarbeidsevner og vil bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ønsker du å vite mer om de to ledige stillingene, ta kontakt med prosjektleder Jøran Heimdal, tlf: 976 43825.

Kontaktpersoner

Jøran Heimdal
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 976 43 825

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger