Kontrollingeniør driftskontrakt Midtre Hålogaland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Som kontrollingeniør for driftskontrakten 9503 Midtre Hålogaland (2021-26) vil du arbeide tett sammen med byggeleder, og vil være jevnlig i kontakt med entreprenør, offentlige etater, grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene. Kontrakten er organisert med 1 byggeleder (Leknes) og 2 kontrollingeniører (Leknes/Harstad). Din hovedoppgave sammen med byggeleder er gjennomføring og oppfølging av kontrakten.

Stillingen er plassert i Divisjon Drift og vedlikehold som har ansvar for å drifte og vedlikeholde eksisterende vegnettverk og gjøre mindre utbygginger på eksisterende veger.

Kontorsted vil være Harstad

Arbeidsoppgaver

Som kontrollingeniør skal du bistå byggeleder med å følge opp vegutbygging på riksveg. Det vil i hovedsak innebære at du skal:

 • Følge opp våre mål på HMS, økonomi, kvalitet og fremdrift
 • Bistå byggeleder i oppfølging av kontrakt
 • Kontroll og dokumentasjon av entreprenørenes arbeider, med tett oppfølging ute på vei
 • Delta aktivt i HMS-arbeidet

 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha treårig relevant utdanning fra ingeniørutdanning/høgskole. Utdanningskravet kan fravikes for søkere med langvarig relevant praksis og god personlig egnethet for stillingen.

Søkere må ha førerkort klasse BE.

Personlig egnethet:

 • Du har erfaring med drift og vedlikehold av veg
 • Du behersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering
 • Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • Du må ha evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • Du må ha nødvendige IT-ferdigheter.
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • Du har gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Interesse/forståelse for innovasjon/digitalisering/bruk av ny teknologi vil bli vektlagt

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med: seksjonssjef Olav Korsaksel på telefon: 46 91 49 96 eller e-post: olav.korsaksel@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger