Kontraktssjef

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bli med på laget vårt? Spordrift AS er under etablering og vi har ledig stilling som kontraktssjef. Kontraktssjefen skal utvikle tilbudsarbeidet slik at Spordrift AS blir ledende på tilbudsbesvarelser innen
drifts- og vedlikeholdstjenester til skinnegående infrastrukturvirksomheter. Stillingen rapporterer til CFO.

 Ansvarsområder:

 • Faglig leder og personalansvarlig for ressursene i enheten
 • Ansvar for utvikling av tilbudsarbeidet, herunder profesjonalisere arbeidet på tvers av virksomheten
 • Ansvar for kvalitetssikring av at leveranseansvarlige enheter har forståelse for oppdraget og oppdragsgivers forventninger
 • Ansvar for å sikre at sikre at kontraktsvilkår i salgsavtaler er slik at Spordrift kan levere i henhold til disse, herunder at forventet inntjening er i tråd med salgsstrategien
 • Ansvar for å styre og videreutvikle innkjøps- og logistikkfunksjonen i Spordrift
 • Ansvar for å bygge, vedlikeholde og følge opp internkontroll rutiner knyttet til anbud og innkjøp 

Arbeidsoppgaver

 • Tilbuds og kontraktsledelse, herunder profesjonalisere tilbudsarbeidet
 • Styre og koordinere kontrakts og innkjøpsressurser
 • Kvalitetssikring av tilbud og underlag, kommersielle og kontraktuelle/juridiske betingelser
 • Utstrakt samhandling og dialog med leveranseansvarlige i virksomheten
 • Identifisere kommersielle muligheter og risiko i tilbudsarbeidet
 • Delta i forhandling av kontrakter med kunder og samt underleverandører og samarbeidspartnere
 • Utvikle markedet for underleverandører
 • Bistå i arbeidet med å vurdere alternative, nye oppdrag
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen økonomi, juridiske eller tekniske fag
 • Ledererfaring
 • Erfaring som kontraktsjef eller tilsvarende stillinger i kommersielle virksomheter, gjerne innen teknisk drift eller bygg og anlegg
 • Erfaring fra salgsdialog og markedsutvikling og/eller innkjøpskompetanse og erfaring på strategisk nivå
 • God kommersiell forståelse og dyktig i forhandlinger
 • Innsikt i beste praksis metoder, verktøy og virkemidler
 • Kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser, aktuelle kontraktsformer og –standarder

Personlige egenskaper

 • Du har svært gode samarbeids og relasjonsbyggende evner på tvers av organisasjonsenheter og mot leverandører
 • Du leder andre ved å sette retning, ta ansvar, gi handlingsrom samt utvikle og motivere
 • Du er engasjert, hands-on og strukturert
 • Du handler på eget initiativ, har stor gjennomføringsevne og har engasjement og utholdenhet til å skape gode resultater
 • Du setter klare og tydelige mål, er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å bidra i etableringen av et spennende selskap
 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser     

Kontaktpersoner

Trude Berntzen
HR-direktør
Telefonnummer: 91655360

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon