Kontraktssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Divisjon Digitalisering og Teknologi i Bane NOR er en ny divisjon som består av enhetene ERTMS-NI, Signal, Tele FDV, Teknologi og regelverk og IKT. Vi er ca. 600 kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere. Vi ønsker oss flere kollegaer som vil jobbe med jernbane i en tid der det satses stort. Vi du være med?

Kontraktsenheten i Digitalisering og Teknologi har ansvar for anskaffelser og kontraktsoppfølging for divisjonen.I perioden 2018 til 2030 står organisasjonen overfor store anskaffelser i ERTMS prosjektet i størrelsesorden 24 milliarder kroner.

 

Med økt aktivitet har vi nå behov for en kontraktssjef.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser
 • Lede forhandlinger i samarbeid med oppdragsgiver
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Bidra til å videreutvikle og gjennomføre enhetens overordnede kontraktstrategi
 • Gi faglig støtte innen endringshåndtering, kontraktsinngåelse, forvaltning og oppfølging av kontrakter
 • Bidra til utarbeidelse av strategier for innkjøp
 • Bistå i å vedlikeholde oversikt over kontrakter og avtaler som brukes av Digitalisering og teknologi
 • Etablere rutiner for kontraktshåndtering i Digitalisering og teknologi, og veilede i kontraktspørsmål
 • Veilede i praktisk bruk av relevant regelverk, spesielt i forhold til offentlige anskaffelser
 • Bidra til at Bane NORs anskaffelsesprosesser etterleves og fungerer effektivt
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis som jurist, med lang operativ erfaring innen anskaffelser, kontraktsoppfølging og forhandlinger
 • Relevant og bred erfaring med offentlige anskaffelser og kontraktshåndtering
 • Erfaring med totalentrepriser, utførelsesentrepriser, rammeavtaler og/eller anskaffelser av større tele- eller IKT prosjekter
 • Fordel med erfaring fra forhandling ved anskaffelser av komplekse tekniske systemer
 • Fordel med erfaring fra elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy
 • Relevant og bred erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy
 • Fordel med erfaring fra offentlig virksomhet, IKT relatert virksomhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert og nøyaktig
 • Målrettet og resultatorientert
 • Rettferdig, lojal og endringsvillig
 • Selvgående og en tydelig fagperson

 

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Kaja Eikeland
Telefonnummer: (+47) 46863913
Knut Andreas Myklebust
Telefonnummer: (+47) 93067088
Per Gauslaa
Telefonnummer: (+47) 97775649

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon