Kontraktsrådgiver/juridisk rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) søker en kontraktsrådgiver/juridisk rådgiver som skal ha ansvar for kontraktsinngåelser vedrørende anskaffelser, salg av instituttets forskningstjenester, lisensiering, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og kontrakter for store EU-prosjekter. Rådgiveren rapporterer til økonomisjef.

Arbeidsoppgavene er:

 • å være rådgiver og kontraktsstøtte for forskningsledere og faglige ansvarlige
 • å bidra i kontraktsforhandlinger og avtaleinngåelser i samarbeid med faglig ansvarlige
 • å kvalitetssikre,  systematisere og profesjonalisere våre kontrakter
 • å være oppdatert på relevante lover og reguleringer innenfor eget ansvarsområde
 • administrasjon og oppfølging av kontrakter inkludert ajourhold av FFIs avtaleregistreringsystem

 

Oppgavene omfatter arbeid blant annet innenfor følgende juridiske områder:

 • Avtale- og kontraktsrett
 • Anskaffelsesrett
 • Generell forvaltningsrett
 • Lisensiering
 • Teknologi og immateriellrettigheter
 • EU- og internasjonal rett

 

Nødvendige kvalifikasjoner 
Du må ha master i rettsvitenskap/ juridisk embetseksamen, eller annen merkantil eller teknisk utdanning på minimum bachelornivå. Vi ønsker at du har spesialkompetanse i kontrakts- og avtalerett. 

Arbeidsoppgavene krever stor grad av selvstendighet og erfaring fra kontraktarbeid. Lang relevant erfaring vil kunne veie opp for manglende formell utdanning.

Vi søker en strukturert og løsningsorientert medarbeider, gjerne med erfaring fra store tverrfaglige arbeidsmiljøer. Du må ha analytiske evner og være resultatorientert.

Stillingen medfører kontakt med ulike fagmiljøer og krever at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, og evne til å kommunisere utover ditt eget fagområde.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Den som ansettes til denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det hva som er nødvendig for stillingen.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi tilbyr et dynamisk fagmiljø med stor og variert kontaktflate, utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi holder til i nye lokaler, og har et godt arbeidsmiljø med hyggelig kollegaer.

Instituttet har fleksibel arbeidstid og sommertid, eget bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til økonomisjef Tove Kristin M. Johansen tlf. 63 80 70 58 eller 900 43 963, eller seniorrådgiver Else Hegsvold tlf. 63 80 70 51 eller 958 02 634.

Søknad merket ref. nr. 2017/17017, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 21. januar 2018.

Kontaktpersoner

Else Hegsvold
Telefonnummer: +47 63 80 70 51
Tove Johansen
Telefonnummer: +47 63 80 70 58

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger