Kontraktsrådgivere

Stillingsbeskrivelse

Divisjon Digitalisering og teknologi i Bane NOR har ansvar for utvikling, leveranser og drift av styrings- og kommunikasjonssystemer ihele foretaket, samt administrativ IKT. Divisjonen skal sørge for maksimalutnyttelse av infrastrukturen og sikker drift uten forsinkelser.

Det pågår en stor satsning for å implementere et felles europeisk signalsystem, og det utvikles nye løsninger innen områdene tele, IKTog forvaltning, drift og vedlikehold. Ny teknologi innen digitalisering og brukav kunstig intelligens skal benyttes for å sikre kostnadseffektive løsninger. Divisjonenskal i neste 10-års periode investere mer enn 20 milliarder for å møte målet omå bli Europas mest moderne jernbane.

Med økt aktivitet trenger vi flere kontraktsrådgivere. Våre kontraktsrådgivere bistår med støtte til anskaffelser og kontraktsoppfølging ihele divisjonen, mens faglig tilhørighet vil være til divisjonenskontraktssenhet.

Vi ønsker oss både kollegaer med mye relevant erfaring og kollegaer som har noe mindre erfaring, men med ambisjoner og utviklingsønsker.Erfaring fra forsyningssektoren og/eller ekom-sektoren er en fordel.

For deg med tung relevant fagkompetanse, riktige personlige egenskaper samt ledererfaring, kan det være aktuelt å gå inn i stillingen som assisterende kontraktssjef.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide anskaffelsesstrategier og forespørselsunderlag i tett dialog med divisjonens ulike fagmiljøer
 • delta i og lede anskaffelsesprosesser gjennom utlysning, evaluering, tildeling og oppfølging
 • markeds- og leverandørdialog
 • bidra til å videreutvikle anskaffelsesprosesser og metodeverk
 • oppdatere og vedlikeholde kontraktsregister
 • sikre at Bane NORs anskaffelsesprosesser tilfredsstiller lov og forskrift om offentlige anskaffelser og følger Bane NORs instrukser

I tillegg til nevnte arbeidsoppgaver vil assisterende kontraktssjef 

 • ha faglig og personaloppfølgingsansvar for divisjonens kontraktressurser
 • være en senior rådgiver i kontrakts- og anskaffelsesfaglige spørsmål

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning
 • erfaring med å lede anskaffelsesprosesser
 • solid erfaring fra inngåelse og oppfølging av komplekse og teknologitunge kontrakter eller noe mindre erfaring, men med demonstrert utviklingspotensial og utviklingsønsker
 • fordel med erfaring med elektronisk konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Kvalifikasjoner for assisterende kontraktssjef vil i tillegg være: 

 • Erfaring fra ledelse av anskaffelsesenheter
 • Erfaring med forbedringsarbeid knyttet til anskaffelser, gjerne fra sammenlignbare sektorer
 • Erfaring fra forhandlinger i et internasjonalt miljø

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV, vitnemål og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • selvgående, målrettet og resultatorientert
 • strukturert og nøyaktig
 • rettferdig, lojal og endringsvillig
 • lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer er et krav, og vi legger vekt på våre verdier; åpen, engasjert og profesjonell

  Personlige egenskaper for assisterende kontraktssjef vil i tillegg være: 

 • evne til å lede og motivere medarbeidere
 • sterke analytiske egenskaper
 • stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor modernisering og videreutvikling av teknologiområder som er i rask utvikling
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på VYs tog 

Kontaktpersoner

Knut Andreas Myklebust
Kontraktsjef
Telefonnummer: 93067088

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger