Kontraktsrådgivere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Vi søker nå etter tre dyktige kontraktsrådgivere. Stillingene rapporterer til leder for kontrakt og anskaffelser.

Arbeidssted i moderne lokaler sentralt i Sandvika.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av kontrakter og anskaffelser
 • Sikre profesjonell håndtering av anskaffelsesaktiviteter, kvalitetssikre alle anskaffelsesprosesser etter lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
 • Utarbeide konkurransegrunnlag, kontraktsmodeller og etablere kontrakter
 • Delta i evalueringsprosesser og lede/gjennomføre forhandlinger i samarbeid med andre ledere/fagansvarlige i prosjektet
 • Ansvar for administrasjon av kontrakter, inkludert profesjonell håndtering av endringer, opsjoner og tilleggskontrakter
 • Bidra til å utvikle og gjennomføre prosjektets overordnede kontraktsstrategi
 • Bidra til å etablere rutiner for kontrakthåndtering i prosjektet og veilede i kontrakts spørsmål
 • Veilede i praktisk bruk av relevant regelverk, standarder og systemer
 • Sikre/lede kontraktsmessig avslutning av kontrakter
 • Kontrollere og følge opp usikkerheter


  I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursposisjonsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdanning fra universitet/høgskole innen juss, tekniske fag, økonomi eller innkjøp
 • Relevant og bred erfaring med kontrakthåndtering fra store og komplekse prosjekter, inkludert etablering av strategi, forespørselsdokumenter, kontraktsforhandlinger, ferdigstilling av kontrakt, administrasjon og avslutning av kontrakter
 • God innsikt i oppbygging av totalentrepriser (NTK15) og erfaring med kontraktsoppfølging av nevnte kontrakter fra store utbyggingsprosjekter. Erfaring med NS8405 og NS8406 er også fordel
 • Relevant og bred erfaring fra offentlige anskaffelser og kontrakthåndtering
 • Fordel med erfaring med kontraktstyring i byggherreorganisasjoner eller entrepenør
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Individuelt driv, endringsvilje og evne til å arbeide under press
 • Effektiv, løsningsorientert og selvstendig
 • Strukturert og nøyaktig
 • Evne til å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Høy grad av integritet og etikk


  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Bjørn Einar Bjordal
Telefonnummer: (+47) 91359331
Sverre Bragstad
Telefonnummer: (+47) 90659283

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon