Kontraktsrådgivere til Utbyggingsdivisjonen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Gjennom InterCity-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre aktører, slik at de reisende og samfunnet ellers får størst mulig nytte av satsingen.

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

Prosjektet vil legge til rette for en viktig utvikling i de byer og tettsteder som får nytte av et forbedret togtilbud og nye muligheter for by- og tettstedsutvikling.

Vi søker til nyopprettede stillinger 2 – 3 kontraktsrådgivere til enheten Plan og utredning i Utbyggingsdivisjonen. De store nye jernbaneprosjektene, herunder InterCity, er lagt under divisjonen. Enheten er ansvarlig for utredning og tidlig planfase av disse prosjektene.

Kontraktsrådgiverne skal følge prosjektene tett og bidra i arbeidet med utarbeidelse og oppfølging av kontraktstrategier og anskaffelsesstrategier, lede anskaffelsesprosesser, herunder lede forhandlinger og evalueringer, samt bistå i kontraktsoppfølgingen med håndtering av blant annet endringsordre og leverandørutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre profesjonell håndtering av anskaffelsesaktiviteter, kvalitetssikre alle anskaffelsesprosesser etter lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og kontraktsmodeller, etablere kontrakter
 • Delta i evalueringsprosesser og lede/gjennomføre forhandlinger i samarbeid med andre ledere/fagansvarlige i prosjektet
 • Bidra til å etablere rutiner for kontrakthåndtering i prosjektet og veilede i kontraktspørsmål
 • Ansvar for administrasjon av kontrakter, inkludert profesjonell håndtering av endringer, opsjoner og tilleggskontrakter, samt kontrollere og følge opp usikkerheter
 • Veilede i praktisk bruk av relevant regelverk, standarder og systemer
 • Sikre/lede kontraktsmessig avslutning av kontrakter
 • Bidra til etablering og gjennomføring av kontraktstrategier, anskaffelsesstrategier og strategier for leverandøroppfølging
 • Bidra til å utvikle og gjennomføre prosjektenes overordnede kontraktstrategi, inkludert vurdering av tidligfaseinvolvering av leverandørene

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå, lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet til formell utdanning
 • Relevant og bred erfaring med kontrakthåndtering fra store og komplekse prosjekter, inkludert etablering av strategi, forespørselsdokumenter, kontraktsforhandlinger, ferdigstilling av kontrakt, administrasjon og avslutning av kontrakter
 • God innsikt i NS 8401 og NS 8402.
 • Krav om relevant og bred erfaring fra offentlige anskaffelser og kontrakthåndtering
 • Fordel med erfaring med kontraktstyring i byggherreorganisasjoner eller entreprenør
 • Erfaring med NS8405, NS8406 og NS 8407 er ønskelig
 • Ønskelig med erfaring med tidligfaseinvolvering av leverandører

Personlige egenskaper

 • Tydelig og klar, samtidig som den rette kandidaten er smidig og løsningsorientert
 • Analytisk sterk og konsekvenstenkende
 • Forretningsorientert med helhetsperspektiv
 • Innovativ og resultatfokusert
 • Lagspiller - opptatt av prosjektorganisasjonens samlede resultater
 • Åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Anne Siri Haugen
Telefonnummer: 480 58 414
Henning Scheel
Telefonnummer: 996 37 735
Åshild Eikenes Sjøli
Telefonnummer: 419 09 939

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon