Kontraktsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband. Divisjonens portefølje er bredt sammensatt av drift, vedlikehold, planlegging og bygging av mindre utbyggingsprosjekt samt gjennomføre utbedringstiltak. På bakgrunn av dette vil det til enhver tid være behov for et stort omfang av kontrakter i ulikt omfang og kompleksitet.

I staben Kontrakt og marked har vi ledig en fast stilling som kontraktsrådgiver med tiltredelse snarest mulig.

Kontrakt og marked er en nasjonal stabsenhet for divisjonsdirektøren i divisjon Drift og vedlikehold. Divisjonen har hovedkontor i Tromsø. Kontrakt og marked har for tiden 12 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i landet.

Kontrakt og marked skal bidra til å nå toppmålene gjennom blant annet bidra til rådgivning og utvikling av verktøyene som ligger i divisjonens kontraktsstrategi. Dette gjør vi ved å ha et overordnet ansvar for anskaffelsesprosesser og støtte de operative avdelinger ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser, kontraktsutforming og -oppfølging.

Vi har ansvar for å utvikle relevante kontraktsmaler for divisjonens spennende portefølje av kontrakter innenfor drift, vedlikehold, utbedringer og mindre utbyggingsprosjekter på riksvegnettet. I dette arbeidet har vi også en viktig oppgave å ha tett kontakt med eksterne aktører innenfor divisjonens fagområder.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver som kontraktsrådgiver blir blant annet:

 • Utvikling og forbedring av kontraktsmaler for divisjonen
 • Samarbeid med andre avdelinger, divisjoner, bransjen og andre byggherrer
 • Rådgivning ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og i kontraktfasen
 • Konfliktforebyggende tiltak
 • Utvikle bærekraftige og innovative løsninger i kontrakter
 • Utvikling av eksisterende kontrakter og kontraktstrategier, samt legge til rette for utprøving av ulike anskaffelsesprosedyrer og kontraktsformer
 • Bidra i utvikling av digitale løsninger
 • Videreutvikle og følge opp kontraktsstrategier for divisjonen
 • Bistå ved tvisteløsninger, herunder forhandlinger av sluttoppgjør
 • Andre oppgaver lagt til Kontrakt og marked

Stillingen fordrer både stor grad av selvstendighet, men også oppgaveløsning i team.

Kontorsted for stillingen vil bli vurdert ut fra søkernes geografiske tilhørighet samt hvor Kontrakt og marked i dag har medarbeidere lokalisert. Ønsket kontorsted må oppgis i søknaden.

Kvalifikasjonskrav

Minimum treårig høyskole innen relevante fagområder.

Du må ha erfaring med utvikling eller oppfølging av relevante kontrakter innen mindre utbyggings-/ vedlikeholdsprosjekter eller drift.

Det er ønskelig med erfaring fra og engasjement med å jobbe bærekraft, digitale løsninger og innovasjon og hvor utvikling og forbedring har vært viktige ingredienser.

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.

Vi vil vektlegge nøyaktighet, ryddighet og fleksibilitet. Arbeidsoppgavene vil kreve en del reisevirksomhet.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du legger ved relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV dersom du ønsker det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase, tlf. 950 99 596, e-post: bente.aase @vegvesen.no

Kontaktpersoner

Bente Johnsen Aase
Avdelingsdirektør
E-postadresse: bente.aase@vegvesen.no
Telefonnummer: +47 950 99 596

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger