Kontraktsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

 

Utbygging Vest/Midt er en del av utbyggingsdivisjonen i Bane NOR og har det overordnede ansvaret for store utbyggingsprosjekter på Vestlandet og i Midt-Norge. Enheten har ansvaret for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i samme område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover der fellesprosjektet med Statens Vegvesen E16/Arna-Stanghelle blir det største og mest omfattende. Utbygging av Jærbanen med dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø er også et prosjekt i divisjonens portefølje.Vi er et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 80 medarbeidere.

Vi styrker vår kontraktavdeling med flere medarbeidere og søker derfor 3 nye kontraktrådgivere til enheten. Det er behov for kontraktsrådgivere med ulik bakgrunn og kompetanse. I utgangspunktet søker vi etter to erfarne kontraktrådgivere og en kontraktrådgiver som er tidlig i karrièren.

 • Kontraktsrådgiver med solid bakgrunn fra større offentlige anskaffelser herunder anskaffelser av større entreprisekontrakter
 • To kontraktsrådgivere med kompetanse rettet mot kontraktoppfølging av rådgiver- og entreprisekontrakter. Vi ser etter en erfaren ressurs, men ansetter også den rette personen uten lang arbeidserfaring

Stasjoneringssted for stillingene er enten ved vårt kontor i Bergen sentrum eller ved Bane NORs kontorrigg i Arna, men alle de ansatte må regne med noe tilstedeværelse på begge steder.Stillingene rapporterer til Leder kontrakt og anskaffelser.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og gjennomføre større anskaffelser, herunder bidra til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Gi faglig støtte og bistå med kontraktsoppfølging (entreprisekontrakter og rådgivingskontrakter) 
 • Delta i ulike prosesser rundt avtaleinngåelser
 • Bistå prosjektleder og prosjektsjef i forhandlinger og eventuelle tvister med leverandør
 • Bidra i prosjektenes strategiarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor ingeniør-/ sivilingeniørfag, økonomi, juss eller administrasjon. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring med å gjennomføre anskaffelser
 • Erfaring med utforming av kontraktgrunnlag og kontraktsbestemmelser
 • Erfaring med oppfølging av entreprisekontrakter eller komplekse tekniske system
 • Erfaring med standardkontrakter for entrepriseforhold gjerne også NTK-baserte kontrakter
 • Erfaring med arbeid på entreprenørsiden vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, ønske om å jobbe i tverrfaglige team og tar naturlig eierskap som prosessleder
 • Du er effektiv, tar initiativ og kan jobbe selvstendig
 • Du er resultatorientert, strukturert og nøyaktig
 • Du opptrer lojalt i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende
 • Du er sosial og bidrar i et aktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En mulighet til å være med å bidra til å utføre samfunnsoppdraget til Bane NOR
 • I Bane NOR Utbygging blir du en del av en prosjektorganisasjon og du vil være med å levere store og sammensatte samferdselsprosjekter
 • Et godt og hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger og tverrfaglig miljø
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med Vy sine tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Katinka Øgård
Fungerende leder kontrakt og anskaffelser
Telefonnummer: +47 908 53 883

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger