Kontraktsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Område Vest er det ledig stilling som kontraktsrådgiver.

Kontraktsrådgiver hovedoppgave er å gi effektiv støtte i forbindelse med Bane NORs anskaffelser av varer og tjenester i Område Vest. Område Vest består av Bergensbanen og Flåmsbana. Som kontraktsrådgiver har du ansvar for å lede hele anskaffelsesprosessen fra behov frem til inngått kontrakt.

Arbeidsoppgaver

 • bistå budsjettansvarlige/kontraktseier med planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser og kontrakter
 • utarbeide strategier, konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • gjennomføre anskaffelser i henhold til lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
 • lede forhandlinger i samarbeid med prosjektleder/kontraktseier
 • overvåke og utvikle leverandørmarkedet
 • utarbeide ulike kontraktstyper (tjeneste/varekjøp, entreprise, prosjektering etc.)
 • være anskaffelsesfaglig ansvarlig for at lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i alle prosjekt etterleves
 • dokumentere anskaffelsesprosessen

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen økonomi, innkjøp, juss eller annet relevant fagområde. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • kompetanse innen offentlige anskaffelser og kontraktshåndtering er ønskelig
 • fordel med erfaring fra byggherre, rådgiver eller entreprenør
 • fordel med erfaring fra elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy
 • relevant erfaring med forhandlinger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Du samarbeider lett, oppnår resultater og evner å gjennomføre. Du tar ansvar og arbeider motivert, selvstendig og målrettet. Du viser integritet, er etterrettelig, nøyaktig og ryddig. Du formidler faglig kunnskap på en forståelig måte.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en etat som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. 

I tillegg kan vi tilby:

 • gode utviklingsmuligheter
 • godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • personalbillett med NSBs tog
 • pensjons og gruppelivsforsikring

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Tony Dæmring
Områdedirektør
Telefonnummer: Mob. 916 66 111

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon