Kontraktsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Vi søker til nyopprettet stilling kontraktsrådgiver til enheten Utbygging Øst i Utbyggingsdivisjonen. De store nye jernbaneprosjektene, herunder InterCity, er lagt under divisjonen. Prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad er ansvarlig for utbygging av nytt dobbeltspor på Østfoldbanen, fra Sandbukta nord for Moss til Såstad i Rygge. Prosjekteter et stort og komplekst prosjekt som omfatter bl.a to tunneler og bygging av ny stasjon i Moss sentrum, samt 10 km nytt dobbeltspor. Prosjektet har fått investeringsbeslutning i Stortinget, og det pågår for tiden forberedende arbeider, anskaffelse av en stor totalentreprise og forberedelser for utlysning av jernbanetekniske entrepriser.

Med økt aktivitet har vi nå behov for en kontraktsrådgiver i fast stilling. Stillingen vil daglig i prosjektet rapportere til prosjektsjef, men personal- og funksjonsmessig ligger stillingen under leder strategi og kontrakt. Stasjoneringssted er Moss.

Kontraktsrådgiveren skal følge prosjektet tett og bidra i den løpende kontraktsoppfølgingen av den store totalentreprisekontrakten for underbygning som begynner sommeren 2019. Rollen vil videre bistå med gjenstående anskaffelsesprosesser innen jernbaneteknikk, herunder lede forhandlinger og evalueringer, samt bistå i kontraktsoppfølgingen av øvrige kontrakter og avtaler i prosjektet.

Arbeidsoppgaver

  • Utarbeidelse av kontrakt og anskaffelsesstrategier
  • Drive anskaffelsesprosess og utarbeidelse av kontraktsdokumenter
  • Håndtere tilbudsevalueringer og forhandlinger med leverandører
  • Bidra til løpende kontraktsoppfølgingen av de store entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet.
  • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
  • Delta i den daglige prosjektledelsen, herunder deltagelse i byggemøter, bistå med vurdering av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført.
  • Bidra til at enheten gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
  • Bistå i forbindelse med tvisteløsnings
  • og ekspertprosesser
  • Øvrige oppgaver som naturlig tilhører fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

  • Utdanning fortrinnsvis som jurist eller sivilingeniør/ingeniør, alternativt økonom, med lang erfaring innen kontraktsoppfølging.
  • Relevant og bred erfaring med bygg og anlegg, og kontraktshåndtering
  • Erfaring innen offentlige anskaffelser
  • Erfaring med kontraktsoppføling av totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK 07/15) og utførelsesentrepriser
  • Kunnskap og erfaring med anvendelse av NTK
  • Lang erfaring med store, komplekse og tverrfaglige prosjekter innen bygge
  • anleggs
  • eller offshorebransjen.
  • Erfaring med kontraktuell håndtering av tekniske grensesnitt
  • Fordel med erfaring fra byggherre eller entreprenør
  • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med erfaring med engelsk som arbeidsspråk

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeids
  • og kommunikasjonsevner
  • Effektiv og selvstendig
  • Ha god kapasitet og trives i en hektisk hverdag
  • Strukturert, målrettet og nøyaktig
  • Evne til å ta initiativ og være en tydelig fagperson
  • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet
  • Vi vektlegger lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Muligheten til å være med i et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
  • Gode lønns-, pensjons
  • og forsikringsvilkår
  • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Jan Karlsen
Prime Executive
Telefonnummer: (+47) 918 95 680
Knut Hauge
Telefonnummer: (+47) 93 211 972

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon