Kontraktsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vest/Midt er en del av utbyggingsdivisjonen i Bane NOR og har det overordnede ansvaret for store utbyggingsprosjekter på Vestlandet og i Midt-Norge. Enheten har ansvaret for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i samme område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover der fellesprosjektet med Statens Vegvesen E16/Arna-Stanghelle blir det største og mest omfattende.
Vi er et engasjert og tverrfaglig miljø med ca 70 medarbeidere.

Vi styrker vår kontraktavdeling med flere medarbeidere og søker derfor nå 2 kontraktrådgivere til enheten. Det er behov for kontraktsrådgivere med ulik bakgrunn og kompetanse.
Vi ser derfor etter:


 • Kontraktrådgivere med solid bakgrunn fra større offentlige anskaffelser herunder anskaffelser av større enterprisekontrakter

 • Kontraktsrådgivere med kompetanse rettet mot kontraktsoppfølging avvrådgiver- og enterprisekontrakter. Kompetanse fra totalenterprise og spesielt NTK vil være en særlig fordel i denne stillingen.


Stasjoneringssted for begge stillingene er Bergen sentrum, men arbeid på vår kontorrigg i Arna må påregnes.
Stillingene rapporterer til Leder strategi og kontrakt.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i prosjektets strategiarbeid
 • Gjennomføre anskaffelser, herunder utarbeide konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Gi faglig støtte ved inngåelse og oppfølging av kontrakter, utarbeidelse av rammeavtaler og innkjøp
 • Kontraktshåndtering, herunder bistå og veilede prosjektet i kontraktsoppfølging og endringshåndtering
 • Bistå prosjektleder ved forhandlinger og tvister med leverandør
 • Delta i ulike prosesser rundt avtaleinngåelser
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor ingeniør-/ sivilingeniørfag, økonomi, juss eller administrasjon mv. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Gode norsk
 • og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring med å gjennomføre anskaffelser
 • Erfaring med utforming av kontraktgrunnlag og kontraktbestemmelser
 • Erfaring med oppfølging av større entreprisekontrakter eller komplekse tekniske system
 • Erfaring med standardkontrakter for entrepriseforhold herunder også NTK
 • og NF-baserte kontrakter er en fordel for den ene stillingen
 • Erfaring med arbeid på entreprenørsiden er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids
 • og kommunikasjonsegenskaper og ønske om å jobbe i tverrfaglige team
 • Du er effektiv, tar initiativ og kan jobbe selvstendig
 • Du er resultatorientert, strukturert og nøyaktig
 • Du er villig til å ta i et tak når det trengs
 • Du opptrer lojalt i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
 • Du er sosial og bidrar i et aktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En mulighet til å være med å bidra til å utføre samfunnsoppdraget til Bane NOR
 • I Bane NOR Utbygging blir du en del av en prosjektorganisasjon og du vil være med å levere store og sammensatte samferdselsprosjekt
 • Et godt og hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger og tverrfaglig miljø
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Stian Ekornaas
Telefonnummer: +47 945 01 346

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon