Kontraktsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

 • Byggherreseksjonen i Statens vegvesen Region øst har det regionale prosesseieransvaret på byggherreområdet, innenfor utbygging, drift og vedlikehold. Her ligger ansvaret for policy og kompetanseutvikling i regionen.
 • Vi ønsker oss en engasjert medarbeider med god kompetanse innen byggherreområdet, evne til å tenke overordnet og strategisk og som kan bidra til utvikling av fagområdet.
 • Kontorsted for stillingen er Lillehammer. Annet kontorsted kan vurderes om ønskelig.

Oppgaver

 • Faglig rådgiving og støtte innenfor byggherreområdet
 • Regional kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
 • Utvikling og rådgiving innen kontraktsstrategier og kontraktstyper
 • Rådgiving innen kontraktsspørsmål
 • Vurdering og kvalitetssikring av kostnadsoverslag
 • Prosjekteiers representant for bruvedlikehold

Dette ser vi etter

 • Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år. Relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger, kan kompensere for formell utdanning.
 • Vi ønsker at du har erfaring fra anleggsvirksomhet, som byggherre eller entreprenør.
 • Det må påregnes en del reisevirksomhet i regionen, og stillingen krever førerkort for bil (klasse B).
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

I stillingen vektlegger vi

 • Samarbeidsevne og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og resultatorientert
 • Håndtering av komplekse og hektiske hverdager
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Du blir en del av et engasjert og solid fagmiljø, som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett. Du får bidra til fremtidens løsninger. Vi gir deg ansvar. Vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.
 • Vi har spennende arbeidshverdager, med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr

 • Introduksjonsprogram
 • Fleksitid
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Det trekkes lovfestet 2% til Statens pensjonskasse.
 • Opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i tilfelle bli varslet.
 • Ønsker du mer informasjon om stillingen
 • For ytterligere informasjon, kontakt seksjonssjef Jan Nørstegård, 99579005.

Kontaktpersoner

Jan Nørstegård
Seksjonsleder
Telefonnummer: 99579005

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger