Kontraktsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Jernbaneinfrastrukturen gjennomgår en omfattende fornyelse og modernisering. Satsing på jernbane fortsetter i årene fremover. Område Øst har ansvar for drift, beredskap, korrektivt og forebyggende vedlikehold, samt gjennomføring av prosjekter i på Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen.

Prosjektenheten i område Øst planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter for området. Vi har ansvar for en rekke tiltak som skal gi en mer driftsstabil jernbane og et bedre togtilbud for de reisende. Dette innebærer både å fornye gammel infrastruktur og å bygge nytt. Vi ser nå en økende prosjektaktivitet fremover og ønsker å styrke vår kompetanse og kapasitet.

Arbeidsoppgaver

Kontraktrådgiverens hovedoppgave er å bidra aktivt til at vi utnytter vår innkjøpskraft på best mulig måte, og samtidig sikre at vi gjennomfører våre anskaffelser ihht relevante lover og regelverk. Stillingen skal også sikre riktig bruk av Bane Nors kontrakter og supportere aktivitetene våre i kontraktuelle spørsmål. En viktig oppgave blir å støtte prosjektene ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser. I rollen som Kontraktsrådgiver vil du lede forhandlinger i samarbeid med prosjektledere/kontraktseiere, og gi faglig støtte innen endringshåndtering, kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølging og forvaltning Du vil også få ansvar for å vedlikeholde oversikt over kontrakter og avtaler, samt bidra til utarbeidelse av mulige nye rammeavtale.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi, innkjøp, jus eller annet relevant fagområde
 • Meget god kompetanse innen offentlige anskaffelser og kontraktshåndtering
 • God erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy
 • Fordel med erfaring fra elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
 • Relevant erfaring med forhandlinger
 • Beherske norsk og engelsk flytende (skriftlig og muntlig)
 • Minimum fire års relevant erfaring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert og nøyaktig
 • Målrettet og resultatorientert
 • Selvgående og en tydelig fagperson
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NOR sine etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personalbillett med NSBs tog

Ønsker du å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Lars Hovdenak
Telefonnummer: (+47) 920 97 755
Tore Fjukstad
Telefonnummer: (+47) 957 74 040

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon