Kontraktsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Størst. Urban. Utfordrende. Raskere. Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Vi søker en kontraktsrådgiver til å bistå Follobaneprosjektet med anskaffelser og kontraktshåndtering. Stillingen rapporterer til anskaffelsesleder Follobanen. Prosjektet har sentralt beliggende kontorer i Oslo. Prosjektkontoret vårt på Kvakestad rett nord for Ski kan også være aktuell lokasjon.

Arbeidsoppgaver
 • Gi råd og veiledning til delprosjektleder innen kontraktsspørsmål
 • Bidra med å etablere rutiner for kontraktshåndtering i prosjektet
 • Assistere med administrasjon av større totalentrepriser
 • Delta i saksbehandling av vurdering av foreslåtte endringsordre og krav
 • Vedlikeholde informasjon om eventuell vekst i kontrakter
 • Veilede prosjektmedarbeidere i bruk av Bane NORs og prosjektets styringssystem innen fagområdet
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning (jus, ing./siviling., økonomi og adm, m.m.). Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra forhandling og administrasjon av større anleggskontrakter eller komplekse tekniske systemer, er ønskelig
 • Erfaring med administrasjon av NTK-baserte kontrakter, er ønskelig
 • Erfaring innen kontraktsadministrasjon som byggherre, er ønskelig
 • Erfaring med kontrakter etter NS 8405 og NF, er ønskelig
 • Erfaring med offentlige anskaffelser og kontraktshåndtering, er ønskelig
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du tar initiativ og har evne til strategisk tenkning og handling.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Jan Vormeland
Telefonnummer: Tlf. 954 65 767

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon