Kontraktsrådgiver Teknisk avdeling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Teknisk avdeling er Bane NORs tekniske kompetanseenhet og har en viktig rolle i å utvikle jernbanens infrastruktur ved å legge premisser for planlegging, bygging og vedlikehold av infrastrukturen. Som en del av dette har enheten ansvar også for vedlikeholdstyringssystemet, overordnet tilstandskontroll av infrastrukturen, teknisk dokumentasjon og koordinering av landsdekkende vedlikeholdsarbeider.

Kontraktrådsgiverens hovedoppgave er å gi effektiv støtte i forbindelse med Bane NORs anskaffelser for enheten med hovedvekt på utstyr og tjenester knyttet til tilstandskontroll og tjenester knyttet til maskinelt sporvedlikehold. I tillegg vil det også være enkelte oppgaver knyttet anskaffelser for de øvrige deler av Teknisk avdeling.

Stillingen er plassert i stab i Teknisk avdeling og rapporterer til leder av stab. Stasjoneringssted er for tiden Oslo eller Drammen.

 

Arbeidsoppgaver

 • støtte seksjonene og prosjektene ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser
 • gi faglig støtte innen kontraktsinngåelse og endringshåndtering
 • yte bistand i forbindelse med kontraktsoppfølging
 • holde oversikt over kontrakter og avtaler
 • lede forhandlinger i samarbeid med prosjektkoordinator/prosjektledere og kontraktseiere
 • bidra til utarbeidelse av aktuelle rammeavtaler og bistå i forbindelse med bruk av eksisterende rammeavtaler
 • veilede i praktisk bruk av relevant regelverk
 • andre arbeidsoppgaver innen fagområdet må påregnes

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høyskole innen økonomi, innkjøp, jus eller annet relevant fagområde. For søkere med relevant arbeidserfaring vil det kunne vurderes å fravike deler av utdanningskravet.
 • krav til kompetanse innen kontraktsforvaltning
 • krav til kompetanse og minimum 3 års erfaring med offentlige anskaffelser
 • fordel med kunnskap om forsyningsforskriften
 • erfaring fra bruk av IT som arbeidsverktøy er en forutsetning
 • erfaring med elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy er en fordel
 • fordel med erfaring fra byggherre eller entreprenør
 • må kunne beherske norsk og engelsk flytende skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en selvstendig, strukturert og nøyaktig person med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du må trives med selvstendig arbeid, arbeide med flere parallelle prosesser, være målrettet og resultatorientert. Det er vesentlig at du evner å søke gode løsninger gjennom forhandling og samhandling. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen. Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, engasjert og profesjonell.

 

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte. Vi har mange prosjekter med stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende. I tillegg kan vi tilby:
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter
 • for tiden personalbillett på tog
 • fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Elin Kleven
E-postadresse: kleeli@banenor.no
Telefonnummer: +47 41512712
Odd Erik Berg
Telefonnummer: +47 91675836

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon