Kontraktsforvalter FDV

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kontraktsenheten i Digitalisering og teknologi har ansvar for anskaffelser og kontraktsoppfølging for divisjonen. Enheten FDV forvalter alle avtaler etter kontraktsinngåelse.

Ønsker du å være med på å gjennomføre noen av Norges største samferdsels- og IKT prosjekter?

Med økt aktivitet har vi nå behov for kontraktsforvalter til en fast stilling, for å bistå FDV med støtte til forvaltning av alle inngåtte utstyrs- og tjenesteavtaler. Arbeidssted er Oslo eller Trondheim.

 

Arbeidsoppgaver

 • ansvar forvaltning av avtaleportefølje på ca. 60 leverandør-, tjeneste- og supportavtaler.
 • støtte forhandlinger i samarbeid med kontraktsrådgiver
 • initiere endringer i avtaleforhold når forutsetninger endres/krever det.
 • bidra til å videreutvikle og gjennomføre enhetens overordnede kontraktstrategi
 • gi faglig støtte til brukermiljø for avrop og håndtering av avtaleforhold
 • bidra til utarbeidelse av rammeavtaler og strategier for innkjøp
 • ha ansvar for å vedlikeholde oversikt over kontrakter og avtaler som brukes av Digitalisering og teknologi
 • etablere rutiner for kontraktshåndtering i Digitalisering og teknologi, og veilede i kontraktspørsmål
 • veilede i praktisk bruk av relevant regelverk, spesielt i forhold til offentlige anskaffelser
 • bidra til at Bane NORs anskaffelsesprosesser etterleves og fungerer effektivt
 • bistå reforhandling av eksisterende avtaler som følge av endret behov

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning, fortrinnsvis som økonom/jurist/ingeniør, med erfaring innen avtaleforvaltning. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • relevant erfaring med offentlige anskaffelser og kontraktshåndtering
 • erfaring med rammeavtaler, drift- og supportavtaler og anskaffelser av større tele- eller IKT-prosjekter
 • fordel med erfaring fra forhandling av komplekse tekniske systemanskaffelser
 • fordel med erfaring fra elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy
 • relevant og bred erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy
 • fordel med erfaring fra offentlig virksomhet, IKT-relatert virksomhet, rådgiver eller entreprenør
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • strukturert og nøyaktig
 • målrettet og resultatorientert
 • rettferdig, lojal og endringsvillig
 • selvgående og en tydelig fagperson

Bane NOR ser etter en spesialist i de kommersielle deler av offentlige anskaffelser. Kandidaten må kunne forstå og håndtere anskaffelsesprosesser i store prosjekter. Kandidaten skal jobbe i et dynamisk miljø der solid teknisk ekspertise i jernbanefag må samhandle med mer kommersielle hensyn i anskaffelsesprosesser.

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Stein Troneng
Telefonnummer: 911 78 886

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon