Kontorsjef

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Trafikant- og kjøretøyavdelingen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen. Brukertjenesten har ansvar for operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor trafikant og kjøretøy.

Ved Brukertjenesten Sør er det ledig stilling som kontorsjef. Kontorsted er for tiden Tønsberg, andre lokasjoner kan vurderes (Skien, Notodden). Kontorsjefen vil ha personalansvar for 25 medarbeidere fordelt på 5 trafikkstasjoner. Jevnlig reise til trafikkstasjonene i Vestfold og Telemark må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer personal-, økonomi, mål- og resultatansvar for Brukertjenester i Vestfold og Telemark. Du skal fordele ressurser, lede og koordinere det faglige arbeidet og sørge for faglig utvikling hos dine medarbeidere. Som Kontorsjef inngår du i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for formell utdanning.

Vi ønsker at du har ledererfaring, er god på relasjonsbygging og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert. Erfaring fra endringsledelse og digitalisering er en fordel.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker deg som er en:

  • Samlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidere.
  • Leder som tenker strategisk og langsiktig, og oppnår resultater sammen med dine medarbeidere
  • Leder som er selvstendig, men lagspiller, beslutningsdyktig, strukturert og med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
  • Leder som ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.

Vi tilbyr:

  • Utfordrende oppgaver og mulighet til å utvikle et spennende fagmiljø
  • Eget lederintroduksjonsprogram
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Thorstein Trogstad, mobil 90688579

Kontaktpersoner

Thorstein Trogstad
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger