Kontorsjef Vegtrafikksentralen

Kontorsjef Vegtrafikksentralen Midt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Kontorsjef vegtrafikksentralen Midt

Vegtrafikksentralen (VTS) er et viktig ansikt utad for Statens vegvesen. De fem Vegtrafikksentralene i Norge overvåker vegtrafikken for alle veieiere, og varsler og formidler informasjon om status og hendelser på vegnettet. De styrer trafikken i tråd med de beredskaps- og trafikkstyringsplanene som de ulike vegeierne utarbeider.

Vegtrafikksentralen midt er etatens døgnåpne beredskapsenhet for Trøndelag og Møre og Romsdal. Her jobber 25 medarbeidere hvorav 19 trafikkoperatører.

Kontorsted er Vestre Rosten 78 i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Kontorsjefen vil få ansvaret for å lede den daglige operative drifta i kontrollrommet, og har personalansvar for trafikkoperatørene.

Kontorsjefen har videre ansvaret for:

 • -kvalitet på trafikkovervåkning og håndtering av hendelser på veinettet
 • -utvikling av interne prosedyrer, instrukser og rutiner innenfor nasjonale overordna føringer
 • -bemanningsplanlegging og daglig oppfølging av turnusplan (skiftplan)
 • -å bidra til godt samarbeid og utvikling av de tjenestene VTS leverer til vegeiere og andre samarbeidspartnere
 • -å bidra til utvikling av et godt sosialt og fysisk tilrettelagt arbeidsmiljø

Kontorsjefen må være synlig og mye til stede i kontrollrommet. Vedkommende jobber dagtid, men må være forberedt på å bistå trafikkoperatørene i travle perioder, samt kunne gå inn å ta vakter i turnus ved behov.

Kvalifikasjonskrav
 • Du har utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år.  Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring og kunnskap om turnusplanlegging og regelverk rundt dette.Det er en fordel om du har erfaring fra trafikkovervåkning, beredskapsarbeid, informasjonsformidling eller lignende, samt har gode IKT-kunnskaper.
 • Du har evne til å motivere og lede andre i deres arbeid
 • Du har gode samarbeidsegenskaper og evne til å jobbe i team
 • Er initiativrik og har gode kommunikasjonsevner

 

Tilsetting er betinget av sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

 

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Emilie Gynnild, telefon 91715338, eller e-post emilie.gynnild@vegvesen.no.

 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger