Kontorsjef trafikant øst 2

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon Trafikant og kjøretøy bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Trafikantavdelingen har det nasjonale ansvaret for regelverk, førerprøver, kurs og andre aktiviteter rettet mot egne ansatte og brukere av trafikkstasjonene. Landet er delt inn i seks operative seksjoner.

Ved trafikantseksjonen Øst 2, avdeling Asker og Bærum, er det ledig stilling som kontorsjef. Fast kontorsted vil være Billingstad trafikkstasjon. Kontorsjefen vil få personalansvar for 12 førerprøvesensorer. Stillingen inngår i seksjonens lederteam, noe reising til seksjonens øvrige lokasjoner i Innlandet og vestre del av Viken må derfor påberegnes. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer personal-, økonomi-, mål- og resultatansvar. Du vil være en operativ leder i seksjonen, med ansvar for et godt arbeidsmiljø, faglig samhandling og kvalitet i leveransene til våre kunder. Samtidig bidrar du også til seksjonens og avdelingens strategiske langsiktige planlegging. Som kontorsjef rapporterer du til seksjonsleder.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet- eller høgskolenivå. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for formell utdanning.
 • Relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet vil bli tillagt vekt.
 • Vi ønsker at du har ledererfaring og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker deg som er en selvstendig og operativ leder

 • Du tenker strategisk, er initiativrik og selvgående.
 • Du er samlende, med evne til å forstå, utvikle og motivere medarbeidere.
 • Du er ærlig, lojal og innsiktsfull i hvordan egne styrker og tillatte svakheter kan komplementere teamet i arbeidet mot felles mål.   
 • Du ser løsninger, er beslutningsdyktig og kan vise handlekraft gjennom forståelse og faglig styrke.
 • Du innehar god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt engelskkunnskaper til å føre en samtale med brukere som ikke har norsk som morsmål.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • eget lederintroduksjonsprogram 
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Lena Jeanette Fossheim på telefon 959 26 464

Kontaktpersoner

Lena Jeanette Fossheim
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger