Kontorsjef for dispensasjon, følgebil og veglister

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner. Divisjon Transport og Samfunn består av 10 avdelinger med hovedkontor i Trondheim. Divisjonen har ansvar for de oppgaver Statens vegvesen utfører for hele vegtransportsystemet, uavhengig av vegeier og vil være sentrale i utviklingen av fremtidig transportsystem.

Kontor for dispensasjon og følgebil er en del av seksjon for Beredskap og spesialtransport. Kontoret har nasjonalt ansvar for saksbehandling av dispensasjonssaker for spesialtransport, veglister og gjennomføring av ledsagelse av tunge transporter. Ansvaret omfatter både riks- og fylkesveg.

Enheten har ca. 40 ansatte som sitter over hele landet. Du inngår i seksjonens ledergruppe og vil rapportere til seksjonsleder, dere vil samarbeide tett om utviklingen av seksjonen som helhet.

Ettersom vi har medarbeidere som sitter spredt over hele landet vil en viktig del av stillingen være å sørge for god samhandling, ressursplanlegging og styring. I tillegg må du være en pådriver for fag- og kompetanse-, og systemutvikling, og du skal sikre at vi følger gjeldende regelverk.

Kontorsted er Trondheim. Endel reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Lede kontoret, herunder personalledelse, fag- og kompetanseutvikling og økonomi- og ressursstyring
 • Bidra aktivt til nytenkning og profesjonalisering av arbeidsprosesser
 • Definere kontorets målsettinger og prioriteringer, og kontinuerlig oppfølging av disse
 • Bidra til godt samarbeid på tvers av organisasjonen
 • Delta i nasjonale fora innenfor de aktuelle fagområdene

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig utdannelse fra høyskole/universitet innenfor relevant fagområde. Omfattende relevant og dokumentert arbeidserfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse.
 • God kunnskap om aktuelle lover og forskrifter.
 • God kunnskap og forståelse for tunge kjøretøy.
 • God kunnskap om, og erfaring med dispensasjoner for tunge kjøretøy og utarbeidelse av veglister.
 • Relevant ledererfaring og lederkompetanse.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling og personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Det er en fordel om du har erfaring fra ett eller flere av våre fagområder.
 • God til å bygge team og få ansatte til å levere gode resultater

Personlige egenskaper:

 • Evne til å motivere og engasjere
 • Ryddig og nøyaktig.
 • Løsningsorientert, strategisk og opptatt av å yte god service både internt og eksternt
 • God til å samarbeide, men liker å arbeide selvstendig og ta beslutninger
 • God arbeidskapasitet og kundefokus
 • Analytisk og nysgjerrig

Vi ser etter deg som er selvdreven og initiativrik, med god helhetsforståelse. Du har ledererfaring kombinert med god kompetanse innen aktuelle lover og forskrifter, forståelse for tunge kjøretøy og erfaring med dispensasjoner for tunge kjøretøy og utarbeidelse av veglister. Det er viktig at du bidrar med faglig engasjement og ønsker å utvikle deg selv og de rundt deg. Du må kunne være en faglig sparringspartner både for medarbeidere og ledere. Du liker å jobbe i team og motiveres av å bidra til utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonssjef Jon Prestegarden, telefon 95173040, eller e-post jon.prestegarden@vegvesen.no. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger