Kontorsjef for DevOps og Linux plattform

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi søker nå etter en utviklingsorientert kontorsjef for DevOps-teamet vårt som også har ansvaret for linux plattform. Har du en god kombinasjon av ledererfaring, kjennskap til moderne utviklingsplattformer og devops-metodikk er dette rette jobben for deg. 

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, planlegge og koordinere virksomheten innenfor kontoret
 • Ledelse og deltagelse i prosjekter/arbeidsgripper/råd i øvrige deler av tjenesten innenfor kontoret sitt ansvarsområde
 • Lede kompetansutviklingen i kontoret

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra fagfeltet med gode resultatoppnåelser

Ønskelig krav:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omgang innen relevant fagområde
 • Relevant utdanning innen ledelse og/eller prosjektledelse

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som iver for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

I tillegg krever det i denne stillingen:

 • God gjennomføringsevne
 • Evner å ha god helhetsoversikt
 • Utviklingsorientert med fokus på forbedringer
 • Resultat- og kundeorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 715 900 - 825 900 (lønnstrinn 75-80) i stillingen som kontorsjef (SKO 1054) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

For spørsmål om stillingen
Telefonnummer: +47 231 01 630
For spørsmål om stillingen
Telefonnummer: +47 230 94 751

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger