Kontorsjef bruberedskap

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ønsker du å lede en av Statens vegvesen sine samfunnskritiske enheter?

Nasjonal bruberedskap er en del av seksjon for Beredskap og spesialtransport, og har nasjonalt ansvar for raskt å gjenopprette brutte veg-/bru- og ferjeforbindelser ved hendelser som f.eks. skred eller flom. Enheten bidrar i tillegg i stor grad i planlagte infrastrukturprosjekter der det er behov for midlertidige bruer. Nåværende kontorsjef går av med pensjon og vi er derfor på jakt etter en ny engasjert leder.

Kontoret har i dag 8 ansatte som sitter i Oslo, på Bjørkelangen og i Molde, og disponerer flere beredskapslagre rundt i Norge. Stillingen inngår i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonssjef.

Kontorsted er Oslo.

Endel reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver
 • Lede kontoret, herunder personalledelse, fag- og kompetanseutvikling og økonomi- og ressursstyring
 • Bidra i prosjektgjennomføring
 • Bidra aktivt til nytenkning og profesjonalisering av arbeidsprosesser
 • Bygge team og få ansatte til å levere gode resultater
 • Definere kontorets målsettinger og prioriteringer, og kontinuerlig oppfølging av disse
 • Bidra til godt samarbeid på tvers av organisasjonen, og med eksterne aktører
 • Delta i nasjonale fora innenfor de aktuelle fagområdene
 • Koordinere drift og vedlikehold av lagerbygg og materiell
 • Koordinere avtaler med leverandører i både inn og utland
 • Andre relevante oppgaver
Kvalifikasjonskrav
 • Minimum 3-årig utdannelse fra høyskole/universitet innenfor konstruksjonsfag og god økonomisk forståelse. Relevant og omfattende arbeidserfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå H.
 • Det er ønskelig med ledererfaring, og erfaring med planlegging, bygging og FDV av større konstruksjoner

 

Som kontorsjef for nasjonal bruberedskap er det viktig at du:

 • har evnen til å lede og utvikle dyktige fagfolk på en tydelig måte
 • har stor arbeidskapasitet, er handlekraftig og håndterer utfordringer og høyt tempo
 • er fleksibel, løsningsorientert, og opptatt av å yte god service både internt og eksternt
 • kommuniserer og samhandler godt, og ønsker å bygge videre på den gode kompetansen i enheten
 • tenker strategisk
 • tar initiativ, jobber selvstendig og liker å løse utfordrende oppgaver
 • har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • godt arbeidsmiljø
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder seksjonssjef Jon Prestegarden, telefon 95173040, eller e-post jon.prestegarden@vegvesen.no. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger