Kontorsjef (19/1039)

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

'"Det å jobbe i NAV krever høy faglig kompetanse og et ønske om å gjøre en forskjell. Nå skyter teknologiutviklingen fart og vi har høye ambisjoner for framtiden. Vi skal designe og utvikle verdens beste velferdsløsninger. Vi ser etter deg som kan tilrettelegge for dette ansvaret." Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør. 

Livet er en strøm av hendelser; en person blir arbeidsledig, får ny jobb, får lønn, blir syk, blir frisk, får barn og gifter seg. Alle disse hendelsene blir registrert digitalt hos oss, og vi ønsker å bruke dem for at vi skal tilpasse oss borgeren - ikke omvendt. Vi har en ambisjon om å være i forkant, og å kunne tilby deg den tjenesten du har behov for - når du trenger det. Vi ønsker også å bruke disse datastrømmene til å få innsikt i hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg eller om velferdspolitikken faktisk virker som tenkt. 

Vi i NAV IT Data og Innsikt bidrar til at NAV utvikler verdens beste data- og innsiktsdrevne velferdsløsninger. Våre dyktige fagpersoner benytter en rekke teknologier, og i økende grad utvikler kompetanse på Apache Kafka, Python og R, NoSQL, Spark, og plattformtjenester i offentlig sky.

Vi søker en kontorsjef som vil drive utvikling av Norges råeste kompetansemiljø for data og innsikt og som brenner for personalledelse. Dette innebærer personalansvar, utvikling av fagkompetanse gjennom å sette kompetanse- og læringsmål samt definere og følge opp utviklingstiltak. Det innebærer også å bistå i rekruttering gjennom å identifisere talenter og spisskompetanse som kompletterer organisasjonen. Kontorsjefen skal bistå i å bygge en kompetansekultur og en kultur der fokuset er på verdien vi leverer for samfunnet og for våre brukere. Kontorsjefen må inneha respektinngytende teknisk fagkompetanse innenfor data- og innsiktsdomenet. 

Vi tror den beste måten å møte fremtiden på er å skape den selv. Vi har akkurat startet. Blir du med?

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse og personaloppfølging.
 • Kompetanseutvikling, herunder å definere kompetanseområder og kompetansemål i samarbeid med teamledere, definere utviklingstiltak og følge opp måloppnåelse.
 • Bistå i rekrutteringsarbeidet for avdelingen.
 • Avhengig av fagkompetanse vil kontorsjefen kunne få avdelingsansvar for et eller flere fagområder.
 • Kontorsjefen rapporterer til avdelingsdirektør for IT Data og Innsikt og er en del av avdelingsledergruppen.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha minimum 3 års høyere utdanning innenfor IT- og teknologifag, matematikk/statistikk eller annen relevant teknisk utdannelse. Erfaring kan til en viss grad erstatte den formelle kompetansen.
 • Du må ha minimum 4 års erfaring i erfaring fra IT-miljøer med ansvar for utvikling av data- og innsiktsløsninger.
 • Du må ha minimum 2 år erfaring med smidig metodikk.
 • Du må ha erfaring med personalledelse, kompetanseutvikling og endringsledelse.
 • Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne og du må være tydelig og god på kommunikasjon
 • Vi ønsker at du har erfaring med å bygge opp gode teknologimiljøer for data og analyse
 • Vi ønsker at du har et godt kontaktnett i markedet og evner å trekke til deg fagpersoner
 • Vi ønsker at du har kjennskap til relevante utdanninger/erfaringer som i kombinasjon er spesielt godt egnet for arbeide innen et fremtidsrettet informasjonsøkosystem

Egenskaper

 • er utpreget fremoverlent og ansvarsbevisst.
 • er en relasjonsbygger.
 • er engasjerende , motiverende og klart talende.
 • med evne til å få frem til beste i den enkelte medarbeideren

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%

spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde aktive og engasjerte kollegaer stilling som kontorsjef kode 1054 i lønnsspenn 686 900 - 882 900 kr. For spesielt kvalifiserte kan høyere avlønning vurderes god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas.

Søknad merkes19/1039

Kontaktpersoner

Marit Flenstad Kruse
Telefonnummer: (+47) 902 27 322
Bente Busch Lønnquist
Stedfortredende avdelingdirektør NAV IT Data og Innsikt
Telefonnummer: 926 90 062

Hvem er NAV?

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette